lo1

Informujemy, że trwa rekrutacja do drugiej grupy na zajęcia z wizażu i autoprezentacji w ramach projektu grantowego pn. „Aktywizacja osób dorosłych w ramach ośrodków edukacji LOWE” w tym przedsięwzięcia pn. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Chodczu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr Osi Priorytetowej II – Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.

Liczba miejsc na kurs – 15

Czas trwania kursu – 40 h szkolenia

Harmonogram zajęć:
1) 20 październik – od godziny 9.00 do 13.00
2) 3 listopad – od godziny 9.00 do 13.00
3) 3 i 4 listopad – od godziny 9.00 do 13.00
4) 18 listopad – od godziny 9.00 do 13.00
5) 19 listopad – od godziny 9.00 do 13.00

Wszystkich zainteresowanych szkoleniem, zapraszamy do złożenia dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z Regulaminem rekrutacji.

Regulamin rekrutacji oraz dokumentacja rekrutacyjna dostępna poniżej:
1. Regulamin rekrutacji
2. Załącznik nr 1. Formularz Rekrutacyjny
3. Załącznik nr 2. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych