4W dniu wczorajszym nastąpiło oficjalne podpisanie umowy o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chodczu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowę podpisywała Pani Marszałek Aneta Jędrzejewska, a ze strony Miasta i Gminy Chodecz – Pan Burmistrz Jarosław Grabczyński wraz z Panią Skarbnik Moniką Matuszewską.

Przypominamy, że celem projektu jest poprawa osiągnięć edukacyjnych u 163 uczniów z terenu Gminy Chodecz w okresie 07.2021- 06.2023 r. poprzez:

- rozwinięcie kompetencji kluczowych 166 uczniów (w tym wsparcie 10 uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty);

- rozwinięcie indywidualnego podejścia do 13 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

- podniesienie świadomości z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego u 20 uczniów i 1 nauczyciela,

- utworzenie warunków do nauczania metodą eksperymentu poprzez utworzenie 2 pracowni (fizyczno-chemicznej i biologiczno-przyrodniczej),

- podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 22 nauczycieli.

Okres realizacji projektu: od 01.07.2021 r. do 30.06.2023 r.

Wartość całkowita zadania to 405 601,25 zł, z czego 385 321,18 zł to dofinansowanie z EFS.

IMG 20210428 125654

IMG 20210428 130351

IMG 20210428 130357 1