Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 14 maja 2021r. godz.9:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Spotkanie okresowe z dyrekcją Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chodczu oraz Przedszkola Samorządowego w Chodczu.
2. Przegląd arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Chodczu na rok szkolny 2021/2022.
3. Rozpatrywanie pism skierowanych do Komisji.
4. Sprawy bieżące.
5. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji
Oświaty, Zdrowia,
Kultury i Sportu

Jerzy Stempczyński