cw

Informujemy, że od 25 maja ruszają pierwsze zajęcia z gimnastyki, które poprowadzi nasz kolega „z podwórka” - Mariusz Olejniczak.

Oprócz typowych zajęć na wzmocnienie mięśni ud, pośladków i brzucha, będziemy się też rozciągać i posłuchamy o tym jak „zdrowo” ćwiczyć i się odżywiać.

Zajęcia będą odbywały się w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 18.00 do 19.30 w Domu Kultury na ul. Ogrodowej.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w zajęciach zapraszamy do złożenia dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z Regulaminem rekrutacji, gdyż liczba miejsc jest ograniczona!!!

Więcej informacji dostępnych pod numerem telefonu: 54 2848 070 wew. 32.

Przypominamy, że zajęcia z gimnastyki organizowane są w ramach projektu grantowego pn. „Aktywizacja osób dorosłych w ramach ośrodków edukacji LOWE” w tym przedsięwzięcia pn. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Chodczu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr Osi Priorytetowej II – Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.

Regulamin rekrutacji oraz dokumentacja rekrutacyjna dostępna poniżej:

  1. Regulamin rekrutacji

  2. Załącznik nr 1. Formularz Rekrutacyjny

  3. Załącznik nr 2. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

wsg2