llll

Harmonogram dyżurów doradcy zawodowego w ramach projektu grantowego pn. „Aktywizacja osób dorosłych w ramach ośrodków edukacji LOWE” w tym przedsięwzięcia pn. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Chodczu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr Osi Priorytetowej II – Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie przedstawia się następująco:

LIPIEC              2021R   - dyżury w Urzędzie

05.07.2021             godz. 17-19

09.07.2021             godz. 17-19

12.07.2021             godz. 17-19

19.07.2021             godz. 17-19

26.07.2021             godz. 17-19

Z doradztwa zawodowego mogą skorzystać:

- osoby szukające pomysłu na własny rozwój,

- osoby bezrobotne, które wchodzą na rynek pracy (po szkole, przerwie związanej z macierzyństwem),

- osoby zagrożone utratą pracy, które chciałyby się przekwalifikować,

- osoby pracujące, które zastanawiają się nad zmianą zawodu,

- wszyscy, którzy chcieliby poznać swój profil zawodowy i lepiej poznać swoje predyspozycje lub szukają inspiracji do rozwoju edukacyjnego czy zawodowego.

Dyżury doradcy zawodowego pełnione są budynku Urzędu Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz na 1 piętrze (sala konferencyjna).

Harmonogramy na kolejne miesiące będą Państwu systematycznie przekazywane na niniejszej stronie internetowej.

Wszystkich zainteresowanych doradztwem zawodowym, zapraszamy do złożenia dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z Regulaminem rekrutacji dostępnym tutaj: http://chodecz.pl/index.php/aktualnosci/558-rekrutacja-do-projektu-lowe-2