Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 13 lipca 2022r. godz. 8:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się wspólne, nadzwyczajne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów i Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Sprawy bieżące.
2. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów

Grzegorz Makowiecki


Przewodniczący
Komisji Obywatelskiej
i Ochrony Środowiska

Ewa Kwiatkowska