VIII Zabawy na wodzie Chodecz 2022

Zabawy na wodzie będą realizowane w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną Chodecka "Zieleń Gminna". Spółdzielnia otrzymała dofinansowanie w wysokości 5 000 zł z PFR Fundacja w ramach projektu "Wakacyjna AktywAKCJA", które przeznaczy na zakup nagród dla uczestników imprezy.