Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 lipca 2019r. godz. 7:30 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
2. Sprawy bieżące.
3. Przygotowanie Gminy do sezonu letniego.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

 

Przewodniczący
Komisji Obywatelskiej
i Ochrony Środowiska

Ewa Kwiatkowska