W uzupełnieniu informacji dot. suszy niniejszym informuje się zainteresowanych rolników, że wnioski o oszacowanie strat należy składać w pok. nr 15 Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu, ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz do dnia 17 lipca 2019 r.

Straty mogą być szacowane jedynie w uprawach pozostających na polu. W przypadku planowanego zbioru przed oszacowaniem strat przez komisję należy o tym powiadomić Przewodniczącego Komisji, Pana Wiesława Feliniaka, tel. 666 537 725 lub pracownika UMiG Chodecz, Nowakowskiego Eugeniusza, tel. 54 2848 070, w. 18