Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 grudnia 2019r. godz.12:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie doraźnej Komisji Statutowej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Analiza projektu Statutu Miasta i Gminy Chodecz.
2. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu doraźnej Komisji Statutowej.

Przewodniczący
Komisji Statutowej

Jerzy Stempczyński