Urząd Miasta i Gminy w Chodczu przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  z dnia 13 września 1996 r. w okresie zimowym obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zapewnienie utrzymania czystości i porządku poprzez uprzątnięcie: błota,  śniegu,  lodu,  innych zanieczyszczeń, z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.