OGŁOSZENIE O PLEBISCYCIE
na wybór najciekawszego projektu na kształtowanie przestrzeni publicznej w związku z realizacją projektu pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Mieście i Gminie Chodecz”.

Burmistrz Chodcza ogłasza plebiscyt na wybór najciekawszego projektu na kształtowanie przestrzeni publicznej w związku z planowanym złożeniem wniosku o przyznanie pomocy dla operacji pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Mieście i Gminie Chodecz”.

 1. Plebiscyt zostaje ogłoszony w związku z Uchwałą Nr 42/1786/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy, na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne", operacje typu "Kształtowanie przestrzeni publicznej" oraz operacje typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 2. Szczegółowy zakres plebiscytu obejmuje wybór przez mieszkańców danej miejscowości jednego z 2 wariantów koncepcji urbanistycznej opracowanego dla danej miejscowości, którymi są:
  1. zagospodarowanie terenu działki nr ewid. 152/6 obręb Chodeczek, Gmina Chodecz (tj. boisko sportowe) przy uwzględnieniu istniejącej infrastruktury sportowej,
  2. zagospodarowanie terenu działki nr ewid. 99/7 obręb Brzyszewo, Gmina Chodecz na potrzeby boiska sportowego,
  3. zagospodarowanie terenu działki nr ewid. 73/1 obręb Sobiczewy, Gmina Chodecz za budynkiem remizy OSP,
  4. zagospodarowanie terenu działki nr ewid. 372 obręb Miasto Chodecz, Gmina Chodecz (tj. Plac Kościuszki) poprzez budowę fontanny przy uwzględnieniu istniejącej infrastruktury.
 3. Koncepcje urbanistyczne każdego z ww. zadań stanowią załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 4. Mieszkańcy dokonują głosowania za pośrednictwem ankiety, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia z zastrzeżeniem, że:
  • mieszkańcy miejscowości Chodeczek mogą głosować tylko na warianty koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w Chodeczku,
  • mieszkańcy miasta Chodecz mogą głosować tylko na warianty koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w Chodczu,
  • mieszkańcy miejscowości Sobiczewy mogą głosować tylko na warianty koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w Sobiczewach,
  • mieszkańcy miejscowości Brzyszewo mogą głosować tylko na warianty koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w Brzyszewie.
 5. Celem plebiscytu jest wyłonienie najlepszej pod względem urbanistycznym, funkcjonalnym i eksploatacyjnym koncepcji zagospodarowania terenów ww. działek z uwzględnieniem przeznaczenia terenu pod sport, rekreację oraz wypoczynek na świeżym powietrzu,
 6. Koncepcja, która uzyska najwyższą liczbę głosów wśród mieszkańców poszczególnych miejscowości jako zwycięzca konkursu zostanie uwzględniona przez Gminę we wniosku o przyznanie pomocy w ramach ogłoszonego konkursu w ramach PROW 2014-2020.
 7. Udział w plebiscycie jest nieodpłatny.
 8. Ankiety należy składać do 28.12.2020 r. w następującej formie:
  1. elektronicznie – wysyłając ankietę w formie skanu lub w wersji edytowalnej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w treści wiadomości wpisując: ,,Ankieta na opracowanie koncepcji urbanistycznej." lub
  2. pocztą tradycyjną – przesłać na adres Urzędu Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz z dopiskiem na kopercie ,,Ankieta na opracowanie koncepcji urbanistycznej."
  3. papierowej – poprzez wrzucenie wypełnionej ankiety do urny mieszczącej się w wejściu głównym do budynku Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz.
 9. Ogłoszenie wyników plebiscytu nastąpi do 31.12.2020 r.

Wykaz załączników: