Materiał siewny. Pomoc de minimis. Kampania 2024

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany - KAMPANIA 2024

Termin naboru

Pomoc krajowa dla producentów pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych

 

Do dnia 5 czerwca 2024 r. ARiMR przyjmuje wnioski o pomoc finansowa dla producentów zbóż.

POMOC FINANSOWA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH, KTÓRZY W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2024 R. DO DNIA 31 MAJA 2024 R. DOKONALI SPRZEDAŻY PSZENICY, ŻYTA, JĘCZMIENIA, PSZENŻYTA LUB MIESZANEK ZBOŻOWYCH

SKŁADANIE WNIOSKÓW:

WEŹ UDZIAŁ W SPOTKANIU Z LGD STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DORZECZA ZGŁOWIACZKI

Plakat

plakat noc muzeum 2024rjpg

Do 10 tys. zł dla KGW na działania ekologiczne; ruszył nabór wniosków!!!!

Do 10 tys. zł mogą otrzymać Koła Gospodyń Wiejskich w programie grantowym „Eko-gospodyni". Dofinansowanie można pozyskać na działania związane z edukacją ekologiczną i promocją postaw proekologicznych w lokalnym środowisku. Maksymalna wysokość grantu to 10 tys. zł. W sumie do rozdysponowania w programie jest 100 tys. zł. 

Jak podano w regulaminie, środki można przeznaczyć m.in. na organizację warsztatów ekologicznych i przyrodniczych oraz szkoleń z zakresu edukacji ekologicznej. Dofinansowane mogą być też działania mające na celu dbałość o lokalne środowisko naturalne np. sadzenie lasu, sprzątanie terenów zielonych czy działania dotyczące eko-upraw.

Więcej informacji o konkursie: https://www.pomaganie-krzepi.pl/generator/wnioski.html?formularzID=30