Z przyczyn technicznych II Sesja Rady Miejskiej w Chodczu będzie opóźniona o około 45 min. Przepraszamy.

mamm

Nadzwyczajna II sesja Rady Miejskiej w Chodczu

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) zwołuję nadzwyczajną II sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 09 maja 2024 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2.

Proponowany porządek obrad:

INFORMACJA

Na podstawie art. 37 a Kodeksu Wyborczego uprzejmie informuję, iż przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych od Pełnomocników Komitetów Wyborczych odbywać się będzie w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz w godzinach pracy Urzędu do dnia 10 maja 2024r. przez Urzędnika Wyborczego Panią Sylwię Gadomską oraz Pełnomocnika ds. wyborów Panią Darię Łukaszewicz.

Dodatkowo, ponieważ docierają do urzędu informacje o trudnosciach w dostępie do strony bip, na stronie chodecz.pl będą umieszczane wszelkie informacje w sprawie wyborów do PE.