W najbliższy czwartek, 13 czerwca odbędą się II Targi Pracy i Edukacji poświęcone aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Organizatorami tego wydarzenia są: PFRON – Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Toruniu, Oddział ZUS w Bydgoszczy oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy.

Wydarzenie odbędzie się w godzinach od 10.00 do 14.00 na terenie Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy, ul. Fordońska 74 (sale wykładowe, jak i teren na zewn. - parking usytuowany przy budynku od strony Brdy).

W trakcie trwania wydarzenia osoby z niepełnosprawnością będą mogły nawiązać bezpośredni kontakt z potencjalnymi pracodawcami i agencjami zatrudnienia z naszego regionu oraz zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy. Podczas Targów Pracy i Edukacji nie zabraknie ciekawych wykładów i warsztatów edukacyjnych prowadzonych przez wykładowców WSB, doradców zawodowych i psychologów z Biura Karier WSB, przedstawicieli z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, doradców EURES. Będą również porady eksperckie ZUS, kiermasz prac WTZ, występy artystyczne, wystawa fotografii i wiele innych atrakcji.

II Targi Pracy i Edukacji są skierowane do osób z niepełnosprawnościami, placówek edukacyjnych oraz pracodawców poszukujących pracowników. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do odwiedzenia targów– wstęp wolny.

BIP 20190611 105512 001

BIP 20190611 105452 001

BIP 20190611 105452 002

bez tytulu f327b

Cele ogólne, cele szczegółowe oraz konkretne przedsięwzięcia, jakie będą realizowane na obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (LGD), tj. obszar gmin: Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Kowal, Miasto Kowal, Lubień Kujawski, Lubanie, Lubraniec i Włocławek) określa Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 (LSR). Stowarzyszenie w ramach wdrażanej LSR ogłasza konkursy na nabór wniosków o dofinansowanie, organizuje różnego rodzaju spotkania/szkolenia dla beneficjentów, udziela bezpłatnego doradztwa jak również przeprowadza wiele działań informacyjnych. W wyniku realizacji LSR, LGD wspiera działania przyczyniające się osiągnięcia jej celów ogólnych, którymi są: 

Węcej informacji na stronie kujawiaki.pl

Burmistrz Chodcza oraz Stowarzyszenie Prosument Klaster OZE zapraszają mieszkańców Miasta i Gminy Chodecz na spotkanie informacyjne dotyczące budowy instalacji fotowoltaicznych z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się w dniu 19 czerwca o godzinie 18:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Chodecz (sala konferencyjna na I piętrze).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie.

Jarosław Grabczyński

Burmistrz Chodcza

Działając na podstawie art.161 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, Kolegium Sądu Okręgowego we Włocławku ustaliło, iż Rada Miejska w Chodczu w bieżącym roku na kadencję 2020-2023 wybierze ławników w liczbie 1 osoba do Sądu Rejonowego we Włocławku III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.

INFORMACJA NA TEMAT WYBORÓW ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2016 – 2019