i

W przypadku rolników sprzedających na targowisku obowiązuje stawka 30 zł (25 % kwoty 40 zł)

Od 21 października ruszyła wniosków w drugiej części programu „Czyste Powietrze", przygotowanej dla Polaków o niższych dochodach. Osoby fizyczne (właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych) o dochodach miesięcznych do 1400 zł/os. (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1960 zł (gospodarstwa jednoosobowe), mają szansę na dotację do 60% poniesionych kosztów realizacji eko-inwestycji (maksymalnie 37 tys. zł). Pozostali beneficjenci „Czystego Powietrza", z rocznym dochodem do 100 tys. zł, są uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania (część pierwsza programu).

Aby dostać wyższą dotację na wymianę kopciucha i termomodernizację domu, potrzebne będzie zaświadczenie o dochodach wydane przez gminę. W tym celu, należy przedłożyć wniosek do Gminy w celu wydania takiego zaświadczenia. Wzór wniosku dostępny tutaj.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował też nowe udogodnienia: kalkulator dotacji (wstaw tutaj hiperłącze do strony http://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/), wydłużenie realizacji przedsięwzięcia o dodatkowe pół roku oraz listę urządzeń i materiałów zgodnych z programem.

Więcej informacji na stronie: https://wfosigw.torun.pl/aktualnosc-642-druga_czesc_programu_czyste_powietrze.html

 

Żądanie wydania zaświadczenia

W dniu 27 października 2020r. nastąpi przerwa w dostawie prądu w godz. 09.00 – 10.00 stacja  Brzyszewo 1 Przyborowo.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz.713 z późn. zm.) zwołuję XXI sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 28 października 2020 roku godz.09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

bez tytuu 87024

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki  ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU: WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW