Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 21 sierpnia 2020r. godz. 8:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Analiza działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodczu.
2. Analiza wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za I półrocze 2020r.
3. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Tomasz Łuczak

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz.713 z późn. zm.) zwołuję XIX sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 25 sierpnia 2020 roku godz.10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany porządek obrad.

1. Otwarcie.
- stwierdzenie prawomocności obrad,
- przyjęcie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

inf

Ubezpieczeni urodzeni w 1953 roku doczekali się ustawy zmieniającej, wykonującej wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2019 r. Mogą na jej mocy ustalić wysokość emerytury powszechnej po raz pierwszy lub ponownie przeliczyć wysokość emerytury, a także renty rodzinnej bez pomniejszania o kwoty pobranych emerytur wcześniejszych.

fe

Ankieta diagnozy potrzeb szkoleniowych w ramach projektu LOWE

Szanowni Państwo,

W związku z powołaniem Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (tzw. LOWE) w Chodczu w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszam do wypełnienia ankiety dotyczącej potrzeb edukacyjnych osób dorosłych z Miasta i Gminy Chodecz. Wyniki ankiety posłużą do sporządzenia diagnozy potrzeb szkoleniowych mieszkańców naszej gminy i opracowania oferty ośrodka.

Prosimy o dostarczenie ankiet do 27 sierpnia 2020 r. w formie:

- papierowej na Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu przy ul. Kaliska 2, lub

- wysłanie pocztą email na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- wypełnienie wersji elektronicznej ankiety dostępnej w linku .

Badanie jest anonimowe.

- ankieta docx