Bezpłatne indywidualne konsultacje z zakresu funduszy europejskich dotyczące m.in.:
- pomocy finansowej na założenie działalności gospodarczej;
- preferencyjnych europejskich pożyczek dla MŚP;
- szkoleń dla przedsiębiorców i ich pracowników;
- szkoleń zawodowych i staży dla osób niepracujących;
- szkoleń językowych (angielski) i komputerowych;
- szkoleń zawodowych dla chętnych.

Plakat informacyjny

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20 września 2022r. godz. 11:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Sprawy bieżące.
2. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu

Jerzy Stępczyński

Wnioski w sprawie dodatku węglowego(DW)

od mieszkańców bloków przyjmowane będą tylko z załączonym oświadczeniem uprawnionego zarządcy, że lokal jest ogrzewany przez lokalną sieć ciepłowniczą

od 19 września 2022r.do 30 listopada 2022r.

w godzinach

8:00 – 12:00

(od poniedziałku do piątku w pokoju 7b )

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz.559 z późn. zm.) zwołuję XLIII sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 20 września 2022 roku godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20 września 2022r. godz. 12:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Sprawy bieżące.
2. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów

Grzegorz Makowiecki