Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20 września 2022r. godz. 11:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Sprawy bieżące.
2. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Obywatelskiej
i Ochrony Środowiska

Ewa Kwiatkowska

 RFRD przejście dla pieszychjpg

 

 Powstanie nowe oznakowane przejście dla pieszych w Chodczu!

Miło nam poinformować, że Miasto i Gmina Chodecz otrzymała dofinansowanie na realizację zadania mającego na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2/2021/RFRD/BPDP).

Dofinansowane zadanie dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w Chodczu na ul. Przemysłowej (droga gminna nr 191309C)”.

INFORMACJA W SPRAWIE LAPTOPÓW DLA DZIECI Z RODZIN POPEGEEROWSKICH!!!

Szanowni Państwo, w związku z licznymi telefonami z zapytaniami dotyczącymi laptopów dla dzieci z rodzin popegeerowskich w ramach Projektu Grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” informujmy, że zgodnie z wcześniejszymi informacjami zamieszczonymi na stronie Urzędu, Gmina otrzymała dofinansowanie na zakup 116 szt. laptopów – czyli dla wszystkich dzieci, dla których zostały złożone wnioski.

Gmina podpisała już umowę z dostawcą niniejszego sprzętu, który zgodnie z umową zostanie dostarczony do gminy do końca września br.

Po otrzymaniu sprzętu, pracownicy Urzędu będę kontaktować się z Państwem w celu podpisania umowy przekazania laptopów i ustalenia warunków ich użytkowania.

Także prosimy o cierpliwość.

3008

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Choceń, dnia 30.08.2022r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.