Wnioski w sprawie dodatku węglowego (DW)

przyjmowane będą  od 23 sierpnia 2022rdo 30 listopada 2022r.

w godzinach 8:00 – 13:00

(od poniedziałku do piątku w pokoju 7b )

 

Załaczniki do pobrania: 

WZÓR WNIOSKU O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO

Klauzula informacyjna

Oświadczenie

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 sierpnia 2022r. godz. 9:30 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Informacja o stanie ładu, porządku i bezpieczeństwa.
2. Sprawy bieżące.
3. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Obywatelskiej
i Ochrony Środowiska

Ewa Kwiatkowska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 sierpnia 2022r. godz. 9:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Kluby sportowe, stowarzyszenia – zasadność wydatkowania środków.
2. Weryfikacja inwentaryzacji działek gminy – sprawa zlecona przez Radę Miejską.
3. Wolne wnioski.
4. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Tomasz Łuczak

Włocławskie bulwary i lotnisko w podwłocławskim Kruszynie będą miejscem tegorocznych dwudniowych obchodów wojewódzkiego święta plonów, które w ostatni weekend sierpnia organizujemy wspólnie z kurią diecezjalną we Włocławku, powiatem włocławskim oraz Gminą Włocławek i Miastem Włocławek. W programie poza barwnym korowodem dożynkowym m.in. jarmark produktów regionalnych i ekologicznych, swojskie rytmy etno w wykonaniu formacji pieśni i tańca, wystawa maszyn rolniczych oraz piknik eko z udziałem Tomasza Organka i jego zespołu. 

VIII Zabawy na wodzie Chodecz 2022

Zabawy na wodzie będą realizowane w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną Chodecka "Zieleń Gminna". Spółdzielnia otrzymała dofinansowanie w wysokości 5 000 zł z PFR Fundacja w ramach projektu "Wakacyjna AktywAKCJA", które przeznaczy na zakup nagród dla uczestników imprezy.