Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15 kwietnia 2019r. godz. 9:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1.Analiza terminowości zwrotu odsetek kapitałowych i dotacji za rok 2018.

2.Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2018 rok.

3. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Tomasz Łuczak

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 08 kwietnia 2019r. godz. 14:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Rozpatrywanie pism skierowanych do Komisji. 

2. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji

Roman Łuczak

Harmonogram
wywozu odpadów z terenu Chodcza w II kwartale 2019r.

Rejon nr 1

Ulice: Kujawska, Kościelna, Apteczna, Złota, Leśna, Kaliska, Nowa, Boczna, Kręta, Sportowa, Cicha, Miła, Zielna, Sadowa, Wojska Polskiego, Leona Bigosińskiego, Stelli Pasławskiej, Emmy Keller

Miesiąc: 2019r.

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

Rodzaj odpadów

Dzień miesiąca

Odpady komunalne: suche, zmieszane i mokre (BIO)

2 16

7 21

4 18

Tworzywa sztuczne, szkło, papier, popioły

2 16

7 21

4 18

Rejon nr 2

Ulice: Al. Zwycięstwa, Jodłowa, Bukowa, Lipowa, Polna, Jesionowa, Waryńskiego, Szkolna, Przemysłowa, Słoneczna, Pl. Kościuszki, Warszawska, Przejazd, Ogrodowa,

Miesiąc: 2019r.

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

Rodzaj odpadów

Dzień miesiąca

Odpady komunalne: suche, zmieszane i mokre (BIO)

4 18

9 23

6 27

Tworzywa sztuczne, szkło, papier, popioły

4 18

9 23

6 27

Rejon nr 3

Targowisko, budynki komunalne, szkoły i zakłady produkcyjno-usługowe

Miesiąc: 2018r.

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

Rodzaj odpadów

Dzień miesiąca

Odpady komunalne: suche, zmieszane i mokre (BIO)

3 10 17 24

2 8 15 22 29

5 12 19 26

Tworzywa sztuczne, szkło, papier, popioły

3 10 17 24

2 8 15 22 29

5 12 19 26

Uwaga :

-w określone dni wywozu odpadów komunalnych z danego rejonu właściciele nieruchomości zobowiązani są do wystawienia pojemnika do godz. 7,00 na zewnątrz posesji , jeżeli zabudowanie znajduje się w znacznej odległości od drogi gruntowej to nie dalej niż 15 m od jej osi.

-przypominamy, że właściciele zobowiązani są wyposażenia nieruchomości w odpowiedni pojemnik do odpadów

-pojemniki na odpady są do nabycia w ZGK w Chodczu .

-Dla osób , które zadeklarowały selektywną zbiórkę odpadów w siedzibie zakładu lub u kierowcy śmieciarki dostępne są worki na opady:

- zielone (szkło)

- brązowe (bioodpady)

- żółte (metale i tworzywa sztuczne)

- niebieskie (papier)

Harmonogram

wywozu odpadów z terenów wiejskich w II kwartale 2019r.

Rejon nr 1

Kromszewice, Psary, Trzeszczon, Przysypka, Micielno,
Wola Adamowa, Niwki

Miesiąc: 2019

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Rodzaj odpadów

Dzień miesiąca

Odpady komunalne: suche, zmieszane i mokre (BIO)

1

14

4

Popioły

5

-

-

Tworzywa sztuczne, szkło,papier

1

-

5

Rejon nr 2

Kubłowo, Kubłowo Małe, Pieleszki, Sławęcin, Zalesie, Florkowizna, Prosno, Ignalin, Nowiny

Miesiąc: 2019

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Rodzaj odpadów

Dzień miesiąca

Odpady komunalne: suche, zmieszane i mokre (BIO)

9

16

6

Popioły

5

-

-

Tworzywa sztuczne, szkło,papier

9

-

10

Rejon nr 3

Łania, Łanięta, Ogorzelewo, Witoldowo, Łakno, Zieleniewo, Cetty, Strzygi, Strzygowska Kolonia

Miesiąc: 2019

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Rodzaj odpadów

Dzień miesiąca

Odpady komunalne: suche, zmieszane i mokre (BIO)

11

17

11

Popioły

12

-

-

Tworzywa sztuczne, szkło,papier

-

17

-

Rejon nr 4

Zbijewo, Szczecin, Mstowo, Bogołomia, Huta Towarzystwo,
Huta Chodecka, Strzyżki, Niesiołów

Miesiąc: 2019

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Rodzaj odpadów

Dzień miesiąca

Odpady komunalne: suche, zmieszane i mokre (BIO)

23

20

13

Popioły

12

-

-

Tworzywa sztuczne, szkło,papier

23

-

13

Rejon nr 5

Brzyszewo, Sobiczewy

Miesiąc : 2019

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Rodzaj odpadów

Dzień miesiąca

Odpady komunalne: suche, zmieszane i mokre (BIO)

25

28

25

Popioły25

19

-

-

Tworzywa sztuczne, szkło,papier

-

28

-

Rejon nr 6

Pyszkowo, Mielinek, Mielno, Gawin, Sadok, Kołatki, Uklejnica, Lubieniec, Ruda Lubieniecka ,Piotrowo

Miesiąc: 2019

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Rodzaj odpadów

Dzień miesiąca

Odpady komunalne: suche, zmieszane i mokre (BIO)

30

30

28

Popioły

19

-

-

Tworzywa sztuczne, szkło,papier

-

30

-

Uwaga :

-w określone dni wywozu odpadów komunalnych z danego rejonu właściciele nieruchomości zobowiązani są do wystawienia pojemnika do godz. 7,00 na zewnątrz posesji , jeżeli zabudowanie znajduje się w znacznej odległości od drogi gruntowej to nie dalej niż 15 m od jej osi.

-przypominamy , że właściciele zobowiązani są wyposażenia nieruchomości w odpowiedni pojemnik do odpadów

-pojemniki na odpady są do nabycia w ZGK w Chodczu.

-Dla osób , które zadeklarowały selektywną zbiórkę odpadów w siedzibie zakładu lub
u kierowcy śmieciarki dostępne są worki na opady:

- zielone (szkło) - żółte (metale i tworzywa sztuczne)

- niebieskie (papier) - brązowe (bioodpady)

plakat Gmina Chodecz