Znamy już szczegóły III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”. Będzie on poświęcony ogólnej wiedzy dotyczącej prawa wyborczego.

Konkurs, organizowany przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze, jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego -  propagowania idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.

Chętni uczniowie szkół mogą zgłaszać się do udziału w konkursie za pośrednictwem dyrektora swojej szkoły do 31 stycznia 2019 roku. 26 lutego br. o godzinie 12.00 odbędzie się szkolny etap Konkursu – test wyboru, składający się z 25 pytań.  Zakres tematyczny pytań obejmować będzie wszystkie działy Kodeksu wyborczego.

Więcej informacji TUTAJ.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz.506, z późn. zm.) zwołuję XV sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 30 grudnia 2019 roku godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 grudnia 2019r. godz.12:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie doraźnej Komisji Statutowej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Analiza projektu Statutu Miasta i Gminy Chodecz.
2. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu doraźnej Komisji Statutowej.

Przewodniczący
Komisji Statutowej

Jerzy Stempczyński

Informujemy, że wszystkie osoby zainteresowane złożeniem wniosku w ramach rządowego Programu Czyste Powietrze, mogą skorzystać z pomocy pracowników Urzędu Miasta i Gminy Chodecz (pok. 17A). Pomogą oni nie tylko wypełnić wniosek od podstaw i zweryfikują niezbędne dokumenty wymagane jako załączniki do wniosku, ale także przyjmą wniosek i dostarczą go do WFOŚiGW w Toruniu.

Przypominamy, że celem Programu Czyste Powietrze jest ograniczenie emisji CO2 poprzez m. in. wymianę starego pieca na ekologiczne ogrzewanie, docieplenie ścian, stropu i dachu budynku, a także wymianę starych drzwi i okien na nowe.

komin

logo ue ddc24 a94d0

 

(Cel ogólny 1 LSR – Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienie kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej LSR)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w związku z wdrażaniem LSR ogłasza konkursy w ramach których składane są wnioski na różne projekty, organizuje różnego rodzaju spotkania/szkolenia dla beneficjentów, udziela bezpłatnego doradztwa jak również przeprowadza wiele działań informacyjnych.