IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów"

Został ogłoszony nabór zgłoszeń do IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów". Do udziału zostały zaproszone Koła Gospodyń Wiejskich i stowarzyszenia, którym bliskie są smaki regionów i dawne receptury, a wyjątkowe potrawy przygotowują z pasją i sercem. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać zgłoszenie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.bitwaregionow.pl  lub pod linkiem https://www.kupujswiadomie.gov.pl/formularz-bitwa-regionow

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 5 maja 2024 r.

ZE STRAŻAKAMI NA TY 2

Jesteśmy grupą młodych osób z Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku oraz z Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku,  które biorą udział w projekcie w ramach ,,Zwolnieni z teorii’’. Nasz projekt nazywa się ZE STRAŻAKAMI NA TY 2. Jest to już druga edycja naszego projektu, polegającego na uświadomieniu ludzi o niebezpieczeństwie związanym z brakiem świadomości o swoich czynach i ich skutkach. Chcielibyśmy również zachęcić młodzież do wstępowania do jednostek straży pożarnej. Nasza przedstawicielka sama jest druhenką w OSP Zalesie w gminie Chodecz. Zorganizowaliśmy już spotkania w szkołach podstawowych oraz średnich, które pokazały na czym polega praca strażaka i jak można zadbać o bezpieczeństwo swoje oraz innych. Mamy w planach organizowanie takich spotkań jeszcze w wielu miejscach.

 

IMG_20240207_135157.jpg

IMG_20240325_113727.jpg

IMG_20240207_131807.jpg

IMG_20240207_143448.jpg

Wyniki Wyborów Samorządowych 2024

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami Wyborów Samorządowych TUTAJ.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz.40 z późn. zm.) zwołuję LXIII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 11 kwietnia 2024 roku godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
- stwierdzenie prawomocności obrad,
- przyjęcie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2024.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie - p. Skarbnik MiG,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr LXIII/442/24,

3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/154/20 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie zmiany określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a także zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących odpady biodegradowalne stanowiące odpady komunalne w przydomowych kompostownikach oraz określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Skarbnik MiG,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr LXIII/443/24,

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXII/428/24 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 07 marca 2024r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Chodecz w roku 2024”.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Oliwia Wojtaszewska,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr LXIII/444/24,

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad sesji.

Zapraszam do udziału w obradach sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Anna Twardowska

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11 kwietnia 2024r. godz. 12:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Sprawy bieżące.
2. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów

Grzegorz Makowiecki