Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 5 do 16 lat z terenu Stowarzyszenia LGD (tj. gminy: Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Kowal, Miasto Kowal, Lubraniec, Lubień Kujawski, Lubanie, Włocławek) do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Kartka świąteczna II”.  Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 14 września do 20 listopada 2020 roku dostarczyć do biura Stowarzyszenia na adres: 87- 850 Choceń, ul. Sikorskiego 12, pracę plastyczną- kartkę świąteczną (praca wykonana dowolną techniką, format kartki składanej maksymalnie A5).

Więcej informacji TUTAJ.

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15 września 2020r. godz. 14:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Funkcjonowanie gospodarki odpadami, stan wysypisk, zbiórka i magazynowanie.
2. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego. Współpraca ze schroniskiem dla zwierząt.
3. Działania Gminy w zakresie promocji i turystyki.
4. Rozpatrywanie korespondencji skierowanej do Komisji.
5. Sprawy bieżące.
6. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Obywatelskiej
i Ochrony Środowiska

Ewa Kwiatkowska

pomoc wichura 2020

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 03 września 2020r. godz. 9:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Omówienie Petycji jako przedmiotu działania Komisji.
2. Rozpatrzenie wniosków i petycji skierowanych do Komisji.
3. Omówienie i analiza rozpatrzonych przez Komisję skarg, wniosków i petycji w okresie dwóch kwartałów roku 2020.
4. Sprawy bieżące.
5. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji

Roman Łuczak

Przypominamy, że w dniu 31 sierpnia 2020 roku upływa termin na składanie wniosków na zwrot akcyzy. Wniosek jest do pobrania w urzędzie w pokojku nr 8 oraz na stronie pod adresem:

Podatek akcyzowy - wzór wniosku
Podatek akcyzowy - zestawienie faktur (28kB)
Podatek akcyzowy - Oświadczenie (368kB)