Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20 września 2022r. godz. 12:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Sprawy bieżące.
2. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów

Grzegorz Makowiecki

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20 września 2022r. godz. 11:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Sprawy bieżące.
2. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Obywatelskiej
i Ochrony Środowiska

Ewa Kwiatkowska

 RFRD przejście dla pieszychjpg

 

 Powstanie nowe oznakowane przejście dla pieszych w Chodczu!

Miło nam poinformować, że Miasto i Gmina Chodecz otrzymała dofinansowanie na realizację zadania mającego na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2/2021/RFRD/BPDP).

Dofinansowane zadanie dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w Chodczu na ul. Przemysłowej (droga gminna nr 191309C)”.

INFORMACJA W SPRAWIE LAPTOPÓW DLA DZIECI Z RODZIN POPEGEEROWSKICH!!!

Szanowni Państwo, w związku z licznymi telefonami z zapytaniami dotyczącymi laptopów dla dzieci z rodzin popegeerowskich w ramach Projektu Grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” informujmy, że zgodnie z wcześniejszymi informacjami zamieszczonymi na stronie Urzędu, Gmina otrzymała dofinansowanie na zakup 116 szt. laptopów – czyli dla wszystkich dzieci, dla których zostały złożone wnioski.

Gmina podpisała już umowę z dostawcą niniejszego sprzętu, który zgodnie z umową zostanie dostarczony do gminy do końca września br.

Po otrzymaniu sprzętu, pracownicy Urzędu będę kontaktować się z Państwem w celu podpisania umowy przekazania laptopów i ustalenia warunków ich użytkowania.

Także prosimy o cierpliwość.