Od 21 października ruszyła wniosków w drugiej części programu „Czyste Powietrze", przygotowanej dla Polaków o niższych dochodach. Osoby fizyczne (właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych) o dochodach miesięcznych do 1400 zł/os. (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1960 zł (gospodarstwa jednoosobowe), mają szansę na dotację do 60% poniesionych kosztów realizacji eko-inwestycji (maksymalnie 37 tys. zł). Pozostali beneficjenci „Czystego Powietrza", z rocznym dochodem do 100 tys. zł, są uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania (część pierwsza programu).

Aby dostać wyższą dotację na wymianę kopciucha i termomodernizację domu, potrzebne będzie zaświadczenie o dochodach wydane przez gminę. W tym celu, należy przedłożyć wniosek do Gminy w celu wydania takiego zaświadczenia. Wzór wniosku dostępny tutaj.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował też nowe udogodnienia: kalkulator dotacji (wstaw tutaj hiperłącze do strony http://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/), wydłużenie realizacji przedsięwzięcia o dodatkowe pół roku oraz listę urządzeń i materiałów zgodnych z programem.

Więcej informacji na stronie: https://wfosigw.torun.pl/aktualnosc-642-druga_czesc_programu_czyste_powietrze.html

 

Żądanie wydania zaświadczenia

W dniu 27 października 2020r. nastąpi przerwa w dostawie prądu w godz. 09.00 – 10.00 stacja  Brzyszewo 1 Przyborowo.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz.713 z późn. zm.) zwołuję XXI sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 28 października 2020 roku godz.09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

bez tytuu 87024

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki  ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU: WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Informujemy, że dnia 30 września br. w Starostwie Powiatowym we Włocławku odbyło się spotkanie w sprawie rozbudowy drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz - Kłóbka - Chodecz. W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Włocławski - Roman Gołębiewski, Wicestarosta Włocławski - Jan Ambrożewicz, Radny Powiatowy - Bogdan Domżalski, Burmistrz Lubienia Kujawskiego - Marek Wiliński, Dyrektor PZD - Tadeusz Wiśniewski oraz przedstawiciele Gminy Chodecz: Burmistrz Chodcza - Jarosław Grabczyński, Kierownik Referatu Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej - Agata Drzewiecka, Radny Rady Miejskiej w Chodczu- Roman Łuczak, Radny Rady Miejskiej w Chodczu - Wiesław Feliniak.
Przedmiotem spotkania było ustalenie ostatecznej koncepcji rozbudowy drogi powiatowej nr 2928C na terenie naszej Gminy. Uczestnicy spotkania wspólnie ustalili, że oprócz poszerzenia obecnej jezdni do 5,5 m, zostanie wykonana również ścieżka pieszo-rowerowa.

W chwili obecnej, Starostwo ogłosiło przetarg na opracowanie pełnej dokumentacji geodezyjno-prawnej i projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Inwestora decyzji ZRID dla zadania.
O postępach prac w tym zakresie będziemy informować Państwa na bieżąco.