Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz.506, z późn. zm.) zwołuję nadzwyczajną XVII sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 17 marca 2020 roku godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19W oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług, co do dalszego udzielania porad, Starosta Włocławski podjął decyzję o kontynuacji pracy punktów świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji poprzez udzielanie porad telefonicznych.
Od dnia 16.03.2020 r. do odwołania możliwe będzie udzielanie porad telefonicznie, zgodnie z dotychczasowymi godzinami pracy punktów przez osoby obsługujące dany punkt.
Rejestracja telefoniczna porady od godz. 7:30 do 15:00 pod nr telefonu: 54-230-46-39 – rejestracja dotyczy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, który funkcjonuje w godzinach od 15:30 do 19:30.

https://www.gov.pl/web/koronawirus

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualności.html

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualności/

Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem NFZ: 800 190 590

W zawiązku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, odwołuje się XVII sesję Rady Miejskiej w Chodczu, która miała się odbyć w dniu 19 marca 2020 roku.