https://www.gov.pl/web/koronawirus

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualności.html

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualności/

Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem NFZ: 800 190 590

W zawiązku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, odwołuje się XVII sesję Rady Miejskiej w Chodczu, która miała się odbyć w dniu 19 marca 2020 roku.

ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. z 2020 r. poz. 321) zakłada coroczną wypłatę dodatkowego świadczenia pieniężnego emerytom i rencistom.

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne otrzymają osoby, które w dniu 31 marca 2020 r. mają prawo do:
- świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego: emerytury rolniczej, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej, emerytury i renty z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin,

Urząd Miasta i Gminy w Chodczu informuje, że kwalifikacja wojskowa rocznika 2001 która miała się odbyć w dniu 31 marca 2020r. oraz spotkanie z przedpoborowymi na dzień 23-03-2020r. zostały odwołane w związku z koronawirusem.