Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz.506, z późn. zm.) zwołuję XVII sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 19 marca 2020 roku godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17 marca 2020r. godz.13:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie doraźnej Komisji Statutowej.

Proponowana tematyka posiedzenia

1. Omówienie projektu Statutu Miasta i Gminy Chodecz wraz z poprawkami.
2. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu doraźnej Komisji Statutowej.

Przewodniczący
Komisji Statutowej

Jerzy Stempczyński

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17 marca 2020r. godz. 13:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Zmiany do budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2020r.
2. Opiniowanie uchwał na sesję.
3. Sprawy bieżące.
4. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów

Grzegorz Makowiecki

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17 marca 2020r. godz. 11:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Analiza materiałów na sesję, opiniowanie uchwał.
2. Rozpatrywanie korespondencji skierowanej do Komisji.
3. Sprawy bieżące.
4. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji Obywatelskiej
i Ochrony Środowiska

Ewa Kwiatkowska

20200308 181305W tym szczególnym dniu
życzymy wszystkim kobietom
aby nigdy nie opuszczała ich
pogoda ducha i dobry nastrój.
Szczęścia, uśmiechu, dużo radości oraz
spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń.