ARiMR przypomina zasady dotyczące rejestracji drobiu

Osoby, które utrzymują drób wyłącznie na własne potrzeby, nie muszą go rejestrować.

Przypominamy, że aby zarejestrować hodowlę drobiu w ARiMR, najpierw trzeba uzyskać numer zatwierdzenia (Weterynaryjny Numer Identyfikacyjny) nadawany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Jeżeli lekarz uzna, że hodowla nie spełnia warunków do przyznania jej numeru WNI np. jest zbyt mała, wówczas nie nada go. To oznacza, że taka hodowla nie zostanie zarejestrowana w systemie IRZ prowadzonym przez ARiMR.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/utrzymywanie-drobiu-na-wlasne-potrzeby--warunki-zwolnienia-z-rejestracji

Aktywna Szkoła - W ramach programu realizowane są trzy zadania:
– Komponent I – Aktywny Weekend przewidujący wspieranie działań sportowych na terenie szkół publicznych w weekendy (soboty i niedziele).
– Komponent II – Aktywny Orlik: oferujący wspieranie działań aktywizujących prowadzonych na samorządowych (w tym szkolnych) obiektach sportowych.
– Komponent III – Aktywny do Kwadratu: umożliwiający prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

https://granty.pl/523855/

Rodzaj wsparcia:

DOTACJA

Kto może złożyć wniosek?

– Komponent I – Aktywny Weekend: organy prowadzące szkoły publiczne (OPS).

– Komponent II – Aktywny Orlik: jednostki samorządu terytorialnego (JST) będące właścicielami samorządowych obiektów sportowych.

– Komponent III – Aktywny do Kwadratu: szkoły.

Termin składania wniosków:

– nabór ciągły do wyczerpania dostępnych środków (komponenty I oraz II),

– do 30 czerwca 2024 (komponent III)