W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19W oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług, co do dalszego udzielania porad, Starosta Włocławski podjął decyzję o kontynuacji pracy punktów świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji poprzez udzielanie porad telefonicznych.
Od dnia 16.03.2020 r. do odwołania możliwe będzie udzielanie porad telefonicznie, zgodnie z dotychczasowymi godzinami pracy punktów przez osoby obsługujące dany punkt.
Rejestracja telefoniczna porady od godz. 7:30 do 15:00 pod nr telefonu: 54-230-46-39 – rejestracja dotyczy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, który funkcjonuje w godzinach od 15:30 do 19:30.

https://www.gov.pl/web/koronawirus

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualności.html

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualności/

Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem NFZ: 800 190 590

W zawiązku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, odwołuje się XVII sesję Rady Miejskiej w Chodczu, która miała się odbyć w dniu 19 marca 2020 roku.

ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. z 2020 r. poz. 321) zakłada coroczną wypłatę dodatkowego świadczenia pieniężnego emerytom i rencistom.

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne otrzymają osoby, które w dniu 31 marca 2020 r. mają prawo do:
- świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego: emerytury rolniczej, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej, emerytury i renty z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin,