Przypominamy o ustawowym obowiązku spisania się w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

            W związku z tym w najbliższą sobotę 24 lipca od godz. 9:00 do 14:00 na Placu Kościuszki w Chodczu ustawiony będzie Mobilny Punkt Narodowego Spisu Powszechnego.

W oznakowanym namiocie będą spisywały dwie Panie Rachmistrz z naszej gminy.

            Osoby zainteresowane spisaniem się w punkcie mobilnym, proszone są o zabranie ze sobą dowodu osobistego i numerów PESEL pozostałych domowników, faktycznie zamieszkujących pod wspólnym adresem.

Plakat

Zgodnie z § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021r w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r (Dz.U. poz. 47), czas trwania kwalifikacji wojskowej na terenie województwa kujawsko- pomorskiego   został ustalony i wskazany jako drugi termin wyboru przez wojewodę kujawsko-pomorskiego na okres od  9 sierpnia 2021r. do 19 listopada 2021 roku. Na terenie Powiatu Włocławskiego rozpocznie  się w dniu  10 sierpnia 2021 roku a zakończy się w  dniu  24 września 2021 roku.

obraz 3 1024x183

15.07.2021 r.

Informujemy, że Miasto i Gmina Chodecz w dniu dzisiejszym podpisała umowę o dofinansowanie dla operacji pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Mieście i Gminie Chodecz” dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 lipca 2021r. godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Sprawy bieżące.
2. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Obywatelskiej
i Ochrony Środowiska

Ewa Kwiatkowska

Dzień dobry,

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez Powiat WŁOCŁAWSKIw ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.