Po roku przerwy spowodowanej pandemią covid, wracamy do tradycji organizowania Kupały.
Z uwagi na obowiązujące obostrzenia uczestników imprezy będzie obowiązywał regulamin.
 
KUPAŁA CHODECZ 2021 poprawka

Wycofanie dotacji na kotły węglowe, zwiększenie progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania, poszerzenie listy kosztów kwalifikowanych o kotły na pellet - to główne zmiany w programie Czyste Powietrze.

Od 2022 roku nie będzie mozna już pozyskać dotacji na piece węglowe. Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze" będzie możliwy tylko do końca obecnego roku. Zatem, aby otrzymać dotację wnioskujący musi do 31 grudnia 2021 r.złożyć wniosek o dofinansowanie obejmujący kocioł na węgiel, zakupić i zamontować to źródło ciepła a dodatkowo potrzebna jest faktura wystawiona do końca bieżącego roku. Warunek ten nie dotyczy wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian w programie, czyli przed 1 lipca 2021 r.)

Więcej informacji na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podaje, że temperatura w najbliższych dniach przekroczy 30 stopni. Tak wysokie temperatury stają się niebezpieczne dla naszego życia i zdrowia.

Wraz ze wzrostem temperatur znacząco wzrasta ryzyko odwodnienia oraz przegrzania organizmu. Upał może doprowadzić do wystąpienia udaru słonecznego lub cieplnego, który jest stanem zagrażającym zdrowiu, a nawet życiu. Jego objawy to: zmęczenie, silne bóle i zawroty głowy, nudności, gorączka, szum w uszach, drgawki, wzrost temperatury ciała zagrażający życiu, większa częstotliwość bicia serca i oddechu.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie serdecznie zaprasza na szkolenie online pn. „CZYSTE POWIETRZE – jak wypełnić krok po kroku wniosek o płatność?", które odbędzie się 17 czerwca 2021 r. o godz. 10.00 na platformie Teams. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Link do szkolenia:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a35a64229aa96491487d796b00527e95e%40thread.tacv2/1623317783691?context=%7b%22Tid%22%3a%2268bf1246-ab84-402a-b321-02c359260f4a%22%2c%22Oid%22%3a%22f365986b-f26b-4fd6-9fa4-5f84637386de%22%7d

Pod linkiem znajduje się list Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandry Hadzik.

LINK