Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 maja 2021r. godz. 8:30 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Sprawy bieżące.
2. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji
Rolnej i Infrastruktury

Wiesław Feliniak

Informacja dla rolników i domowników, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników i dodatkowo prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracują przy prowadzeniu takiej działalności.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o zbliżającym się terminie na złożenie zaświadczenia lub oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

log

Numer naboru LGD: 1/2021/EFS/PG

Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
a) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
b) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki
informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach

Drogie Pani i Panowie! Już we wtorek (tj. 25 maja br.) o godzinie 18.00 w Domu Kultury przy ul. Ogrodowej odbędą się pierwsze zajęcia z gimnastyki, które poprowadzi nasz kolega - Mariusz Olejniczak.
Będzie to głównie spotkanie organizacyjne, ale nie zabraknie też "małej rozgrzewki" i sprawdzenia swojej kondycji. :)
Dlatego też prosimy o stawienie się w stroju i obuwiu sportowym, zabranie ze sobą wody do picia oraz co najważniejsze - dobrego humoru i motywacji do działania! :)

Do zobaczenia we wtorek!!!