Pożegnanie ś.p. Janusza Chyzińskiego

odbędzie się w dniu 01 lipca 2020 r. o godz. 14:00

w Kościele św. Dominika w Chodczu

IMG 0642

 

Jak trudno jest żegnać na zawsze

Kogoś, kto jeszcze mógł być z nami”

 

 

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

lewy liscJanusza Chyzińskiego prawy lisc

wieloletniego pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu.

 

W naszej pamięci Janusz Chyziński pozostanie na zawsze jako Człowiek niezwykłej  

  kultury, uczciwości i życzliwości dla innych, wcielający w życie ideę samorządności

  oraz troskę o dobro wspólnoty lokalnej.

 

  

To bardzo smutna chwila dla nas wszystkich, dla Mieszkańców Miasta i Gminy

  Chodecz, gdyż żegnamy wyjątkowego Człowieka – oddanego pracy na rzecz lokalnej

  społeczności i jej mieszkańców .

 

Pogrążonej w żalu Rodzinie, najbliższym oraz wszystkim jednoczącym się w bólu

  i żałobie składamy najszczersze wyrazy współczucia.

 

Burmistrz Chodcza z Pracownikami

Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu oraz

Radnymi Rady Miejskiej w Chodczu

 

Chodecz, 26.06.2020r.

OGŁOSZENIE

W dniach od 3 lipca do 8 lipca 2020r. w godz. od 9.oo do 14.oo z przerwą od 11.00 do 11.30 w budynku  Domu Kultury przy ul. Ogrodowej 7 w Chodczu (stary KLUB) będzie wydawana żywność w ramach programu POMOC ŻYWNOŚCIOWA
2019-2020.
Wszystkie osoby zakwalifikowane przez pracowników socjalnych tut. Ośrodka do otrzymania takiej formy pomocy proszone są o stawienie się w wyznaczonym dniu i godzinie wraz z otrzymanym skierowaniem - celem odebrania żywności. Jednocześnie przypominamy, że z powodu pandemii koronawirusa w dalszym ciągu obowiązują obostrzenia, dlatego prosimy wszystkie osoby o ich przestrzeganie. Osoba odbierająca paczkę poza skierowaniem i dowodem osobistym powinna zachować dystans min. 2 m. od drugiej osoby,  mieć założoną maseczkę ochronną, rękawiczki i posiadać własny długopis.

 

Żywność będzie wydawana zgodnie z poniższym harmonogramem, którego należy przestrzegać:

 

1. W dniu 03 lipca br. żywność odbierać będą mieszkańcy miejscowości: IGNALIN, ZALESIE, PRZYSYPKA, SŁAWĘCIN, SŁAWĘCKIE GÓRY, TRZESZCZON, PSARY, PROSNO, KUBŁOWO MAŁE, KUBŁOWO, PIELESZKI, KROMSZEWICE, SOBICZEWY.

2. W dniu 06 lipca br. żywność odbierać będą mieszkańcy miejscowości: ZIELENIEWO, ŁANIA, ŁANIĘTA, WITOLDOWO, ZBIJEWO, SZCZECIN, CETTY, STRZYGI, STRZYŻKI, STRZYGOWSKA KOLONIA. HUTA TOW., HUTA CHODECKA, PODGÓRZE ZAMECZEK, NIESIOŁÓW TOW., MSTOWO, BOGOŁOMIA.

3. W dniu 07 lipca br. żywność odbierać będą mieszkańcy miejscowości: PYSZKOWO, MIELNO, MIELINEK, GAWIN, UKLEJNICA, KOŁATKI, LUBIENIEC, RUDA LUBIENIECKA, MICIELNO, NOWINY, NIWKI, KOŃCE, WOLA  ADAMOWA, BRZYSZEWO.

4. W dniu 08 lipca br. żywność odbierać będą mieszkańcy miejscowości: CHODECZ, CHODECZEK.

 

Ponadto informujemy, że nie będzie żadnych odstępstw od wyżej zamieszczonego harmonogramu.

 

                                                                                     MGOPS w CHODCZU

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.
 
Kto może otrzymać pomoc?
Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.
 
Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 
Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.
 
Gdzie szukać pomocy?
Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.
 
Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

Grafika

Bydgoszcz, 24 czerwca 2020 r.

 Informacja prasowa

Wnioski o tarczę można składać tylko drogą elektroniczną

Wnioski o wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej, w tym o świadczenie postojowe i zwolnienie z obowiązku opłacania składek, a także o dodatek solidarnościowy - można składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE). Takie zmiany wprowadziła tarcza antykryzysowa 4.0.

Podpisana Tarcza Antykryzysowa 4.0. wprowadziła m.in. zmiany w sposobie składania wniosków o wsparcie w ramach tarczy, w tym o świadczenie postojowe, zwolnienie ze składek (uwaga - wnioski tylko do 30 czerwca!), udzielenie ulgi bez opłaty prolongacyjnej oraz odstąpienie od naliczania odsetek za zwłokę. Od środy (24 czerwca) wnioski te można składać tylko online przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Także wniosek o dodatek solidarnościowy można składać wyłącznie za pośrednictwem PUE - informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Na stronie ZUS jest zamieszczona instrukcja, w jaki sposób krok po kroku założyć konto na PUE. Osoby, które nie mają dostępu do internetu mogą założyć profil na PUE w placówce ZUS.
W zakładaniu profili na PUE będą pomagali pracownicy Zakładu.

Złożenie wniosku drogą elektroniczną pozwala uniknąć błędów. Elektroniczne wnioski są automatycznie wypełniane danymi osoby, która je składa. System pilnuje, aby niezbędne informacje zostały wypełnione. Nie pozwala na przekazanie błędnego formalnie lub niekompletnego wniosku – tłumaczy rzeczniczka.

Coraz więcej osób korzysta z PUE. Obecnie profil ma już ponad cztery miliony dwieście tysięcy klientów. Portal PUE ZUS jest elektroniczną skrzynką podawczą. Dzięki PUE można załatwić większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi bez wychodzenia z domu. Przez internet można uzyskać informacje o swoich ubezpieczeniach, świadczeniach, zwolnieniach lekarskich i płatnościach. Za pośrednictwem PUE można wysłać też wnioski i dokumenty ubezpieczeniowe oraz rozliczyć składki.

 

Krystyna Michałek

Rzecznik Regionalny ZUS

Województwa Kujawsko-Pomorskiego