Harmonogram

wywozu odpadów z terenów wiejskich w II kwartale 2019r.

Rejon nr 1

Kromszewice, Psary, Trzeszczon, Przysypka, Micielno,
Wola Adamowa, Niwki

Miesiąc: 2019

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Rodzaj odpadów

Dzień miesiąca

Odpady komunalne: suche, zmieszane i mokre (BIO)

1

14

4

Popioły

5

-

-

Tworzywa sztuczne, szkło,papier

1

-

5

Rejon nr 2

Kubłowo, Kubłowo Małe, Pieleszki, Sławęcin, Zalesie, Florkowizna, Prosno, Ignalin, Nowiny

Miesiąc: 2019

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Rodzaj odpadów

Dzień miesiąca

Odpady komunalne: suche, zmieszane i mokre (BIO)

9

16

6

Popioły

5

-

-

Tworzywa sztuczne, szkło,papier

9

-

10

Rejon nr 3

Łania, Łanięta, Ogorzelewo, Witoldowo, Łakno, Zieleniewo, Cetty, Strzygi, Strzygowska Kolonia

Miesiąc: 2019

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Rodzaj odpadów

Dzień miesiąca

Odpady komunalne: suche, zmieszane i mokre (BIO)

11

17

11

Popioły

12

-

-

Tworzywa sztuczne, szkło,papier

-

17

-

Rejon nr 4

Zbijewo, Szczecin, Mstowo, Bogołomia, Huta Towarzystwo,
Huta Chodecka, Strzyżki, Niesiołów

Miesiąc: 2019

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Rodzaj odpadów

Dzień miesiąca

Odpady komunalne: suche, zmieszane i mokre (BIO)

23

20

13

Popioły

12

-

-

Tworzywa sztuczne, szkło,papier

23

-

13

Rejon nr 5

Brzyszewo, Sobiczewy

Miesiąc : 2019

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Rodzaj odpadów

Dzień miesiąca

Odpady komunalne: suche, zmieszane i mokre (BIO)

25

28

25

Popioły25

19

-

-

Tworzywa sztuczne, szkło,papier

-

28

-

Rejon nr 6

Pyszkowo, Mielinek, Mielno, Gawin, Sadok, Kołatki, Uklejnica, Lubieniec, Ruda Lubieniecka ,Piotrowo

Miesiąc: 2019

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Rodzaj odpadów

Dzień miesiąca

Odpady komunalne: suche, zmieszane i mokre (BIO)

30

30

28

Popioły

19

-

-

Tworzywa sztuczne, szkło,papier

-

30

-

Uwaga :

-w określone dni wywozu odpadów komunalnych z danego rejonu właściciele nieruchomości zobowiązani są do wystawienia pojemnika do godz. 7,00 na zewnątrz posesji , jeżeli zabudowanie znajduje się w znacznej odległości od drogi gruntowej to nie dalej niż 15 m od jej osi.

-przypominamy , że właściciele zobowiązani są wyposażenia nieruchomości w odpowiedni pojemnik do odpadów

-pojemniki na odpady są do nabycia w ZGK w Chodczu.

-Dla osób , które zadeklarowały selektywną zbiórkę odpadów w siedzibie zakładu lub
u kierowcy śmieciarki dostępne są worki na opady:

- zielone (szkło) - żółte (metale i tworzywa sztuczne)

- niebieskie (papier) - brązowe (bioodpady)

plakat Gmina Chodecz

W okresie wakacji 2019 roku KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie - ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok. 

W województwie kujawsko-pomorskim z rehabilitacji będzie mogło skorzystać 64 dzieci z chorobami układu oddechowego i układu ruchu, urodzonych w latach 2004 – 2012 (7-15 lat).
Turnus rehabilitacyjny ze schorzeniami układu ruchu zostanie zorganizowany w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu (w okresie od 8 do 28 lipca). Dzieci ze schorzeniami układu oddechowego będą rehabilitowane w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Świnoujściu (w okresie od 11 do 31 sierpnia).
Rodzice nie ponoszą odpłatności za pobyt i transport dziecka.

Uczestnicy turnusów rehabilitacyjnych mają zapewnione  całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Kwalifikacja dzieci na rehabilitację leczniczą w ramach Centrów Rehabilitacji Rolników.

Podczas kwalifikowania dziecka do leczenia rehabilitacyjnego lekarz ocenia:
1. Stan zdrowia dziecka.
2. Przebieg choroby będącej wskazaniem do rehabilitacji leczniczej w ramach CRR.
3. Zdolność dziecka do samoobsługi i samodzielnego przemieszczania się.

Wskazania do rehabilitacji leczniczej:
Choroby narządu ruchu, m.in: stany po urazach, operacjach, nabyte wady postawy.
Choroby górnych i dolnych dróg oddechowych, m.in: stany po operacjach, przewlekłe zapalenia, astma oskrzelowa.
Dziecięce porażenie mózgowe z zachowaną zdolnością do samodzielnego poruszania się.

Przeciwwskazania do rehabilitacji leczniczej w ramach CRR:
1. Stany po złamaniach kości kończyn z opóźnionym zrostem, stawem rzekomym, powikłane zapaleniem kości lub szpiku kostnego.
2. Zaostrzenie choroby podstawowej wymagającej modyfikacji leczenia farmakologicznego czy zastosowania leczenia zabiegowego.
3. Choroba zakaźna w fazie ostrej.
4. Czynna choroba nowotworowa.
5. Padaczka z częstymi napadami (co najmniej raz w miesiącu).
6. Niezdolność do samoobsługi.

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Wnioski kwalifikacyjne można pobrać w Oddziale i Placówkach Terenowych KRUS oraz ze strony internetowej www.krus.gov.pl, w zakładce rehabilitacja. Wnioski wypełnione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę w leczeniu, którego pozostaje dziecko wraz z załącznikami nr 2 (informacja o stanie zdrowia dziecka i oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego oraz załącznikiem nr 6 (informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą) należy złożyć w Oddziale lub Placówkach Terenowych KRUS:

na turnus rehabilitacyjny do CRR w Jedlcu do dnia 20 maja br.,
na turnus rehabilitacyjny do CRR w Świnoujściu do dnia 19 czerwca br.,

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy ds. rehabilitacji w OR KRUS w Bydgoszczy tel. 52-341-52-61 wew. 110 lub 220, PT KRUS w Grudziądzu tel. 56 462-12-41 wew. 305 lub 308 oraz PT KRUS we Włocławku tel. 54 233-33-56 wew. 132 lub 116.

zur

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, późn. zm.) zwołuję VIII sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 28 marca 2019 roku godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
- stwierdzenie prawomocności obrad,
- przyjęcie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,