1007

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Informujemy, że Ochotnicza Straż Pożarna w Chodczu w dniu 21 listopada br. podpisała umowę o dofinansowanie dla operacji pn.: „Rozwój turystyki i rekreacji na terenie Miasta i Gminy Chodecz” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.”

Wartość przyznanego dofinansowania: 158 812,00 zł co stanowi 100% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Zakres projektu obejmuje:

  • budowę nowego placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią na Placu Kościuszki w Chodczu,
  • zakup i montaż infrastruktury towarzyszącej (tj. ławki i kosze na śmieci), które będą zlokalizowane na terenie działek 372/2 i 232/1 w Chodczu,
  • zakup sprzętu wodnego (tj. 8 kajaków i 3 rowerki wodne), który będzie bezpłatnie wypożyczany.

Celem planowanej operacji jest poprawa dostępności ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Miasta i Gminy Chodecz  poprzez budowę placu zabaw i zakup sprzętu wodnego.

Termin realizacji zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie: do dnia 30.06.2024 r

Bez tytułu

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 listopada 2023r. godz. 12:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Sprawy bieżące.
2. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów

Grzegorz Makowiecki

Spotkanie dla przedsiębiorców

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Urząd Miasta Włocławek, FLEX HR oraz Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku zapraszają na Spotkanie dla przedsiębiorców z Miasta Włocławek oraz powiatu włocławskiego, które odbędzie się 4 grudnia 2023 r. o godzinie 10:00 w Sali Kameralnej Centrum Kultury Browar B, przy ulicy Łęgskiej 28.
Podczas spotkania uczestnicy poznają czego inne pokolenia mogą nauczyć się od pokolenia Z, formy wsparcia dla pracodawców oraz możliwości wsparcia w formie zwolnienia z podatku dochodowego na nowe inwestycje. Po części merytorycznej zapraszamy na poczęstunek i dyskusję.

Program:
- 10:00 Powitanie gości przez Prezydenta Miasta Włocławek – dra Marka Wojtkowskiego
- 10:05 Zwolnienie z podatku dochodowego na nowe inwestycje lub reinwestycje – co zrobić, aby je otrzymać?
MICHAŁ RZEPKA, POMORSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
- 10:30 Pokolenie Z: czego mogą się od nich uczyć inne pokolenia
PAULINA PALIŃSKA, FlexHR DORADZTWO PERSONALNE AGENCJA ZATRUDNIENIA
- 11:00 Formy wsparcia dla pracodawców, w tym zasady subsydiowania nowych miejsc pracy
ANNA JACKOWSKA, DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WŁOCŁAWKU
- 11:30 Dyskusja przy kawie z poczęstunkiem

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny! Prosimy o rejestrację oraz potwierdzenie udziału do 1 grudnia 2023 r. na mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

LVIII sesja Rady Miejskiej w Chodczu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz.40 z późn. zm.) zwołuję LVIII sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 30 listopada 2023 roku godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany porządek obrad: