Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza przedstawicieli biur rachunkowych, księgowych oraz przedsiębiorców na szkolenia poświęcone zagadnieniom skróconego okresu przechowywania akt pracowniczych, rozkładania należności na raty oraz kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich. Również w czerwcu odbędą się szkolenia z zakresu świadczeń emerytalno-rentowych. Szkolenia odbędą się w Toruniu, we Włocławku, Brodnicy, Lipnie i Grudziądzu.

Harmonogram szkoleń:

Oddział ZUS w Toruniu, ul. Mickiewicza 33/39, sala 411. Zapisy na szkolenia pod nr. tel. 56 610 93 12. Rozpoczęcie szkoleń o godz. 12:30
· 6 czerwca – „Zasady rozkładania należności na raty",
· 14 czerwca – „Kontrola zwolnień lekarskich",
· 19 czerwca – „Emerytura powszechna",
· 27 i 28 czerwca – „e-Akta".

Inspektorat ZUS we Włocławku, ul. Płocka 167, sala 104. Zapisy na szkolenia pod nr. tel. 502 008 960
· 6 czerwca o godz. 10:00 – „Zasady rozkładania należności na raty",
· 13 czerwca o godz. 10:00 – „Emerytura powszechna",
· 17, 27 i 28 czerwca o godz. 11:00 – „e-Akta"
· 18 czerwca o godz. 10:00 – „Kontrola zwolnień lekarskich".

Inspektorat ZUS w Brodnicy, ul. Mały Rynek 5
Rozpoczęcie szkoleń o godz. 9:00
· 6 i 27 czerwca – „e-Akta",
· 11 czerwca – „Wypełnianie wniosków oraz niezbędne dokumenty wymagane do przyznania świadczeń emerytalno-rentowych",
· 18 czerwca – „Kontrola zwolnień lekarskich".

Inspektorat ZUS w Lipnie, ul. Mickiewicza 43
Rozpoczęcie szkoleń o godz. 9:00
· 14 czerwca – „Kontrola zwolnień lekarskich",
· 21 czerwca – „e-Akta".

Inspektorat ZUS w Grudziądzu, ul. Wybickiego 39, sala 302A
· 28 czerwca o godz. 9:00 – „e-Akta".

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o zbliżającym się terminie na złożenie w Kasie zaświadczenia albo oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik lub domownik kontynuujący podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przy równoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalność gospodarczej zobowiązany jest do dnia 31 maja złożyć w Kasie zaświadczenie albo oświadczenie, że nie została przekroczona roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, która za 2018 r. wynosi 3.376 zł.

Przekroczenie obowiązującej w roku 2018 kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej bądź niezłożenie zaświadczenia albo oświadczenia w KRUS o kwocie należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w terminie do dnia 31 maja 2019 r. będzie skutkowało ustaniem ubezpieczenia społecznego rolników.

Informacja przekazana za pośrednictwem ORKRUS w Bydgoszczy

Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ma zaszczyt zaprosić Państwa na 40-edycję imprezy wystawienniczo-targowej Dni Otwartych Drzwi – Targi Ogólnorolne. Tegoroczne targi odbędą 1 i 2 czerwca br. w siedzibie Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Zarzeczewie.

Więcej informacji TUTAJ

Osoby niepełnosprawne z terenu Miasta i Gminy Chodecz, które chcą uczestniczyć w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. mogą skorzystać z bezpłatnego dowozu do lokalu wyborczego.

Zgłoszenia od osób zainteresowanych przyjmowane są w Urzędzie Miasta i Gminy w Chodczu (pokój nr 2) lub telefonicznie pod nr 542848070 do dnia 24 maja br. do godz. 15:30.

Burmistrz Chodcza

Jarosław Grabczyński

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz.506, z późn. zm.) zwołuję X sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 28 maja 2019 roku godz.10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany porządek obrad: