Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł.
Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r.
Aby móc ubiegać się o pomoc:

POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU
INFORMUJE O ODWOŁANIU DYŻURÓW DORADCÓW KLIENTA
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2021 R.
TERMINY (WIZYTY) WYZNACZONE NA POWYŻSZY OKRES DLA OSÓB BEZROBOTNYCH
I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIE OBOWIĄZUJĄ (ZOSTAŁY ANULOWANE).
O EWENTUALNYCH NOWYCH TERMINACH PUP WE WŁOCŁAWKU BĘDZIE
ZAWIADAMIAŁ SWOICH KLIENTÓW INDYWIDUALNIE.
DO KOŃCA CZERWCA 2021 R. I OBOWIĄZYWANIA STANU EPIDEMII, URZĄD PRACY
NIE PLANUJE SPOTKAŃ TERENOWYCH Z INTERESANTAMI.
W PRZYPADKU DYSPONOWANIA ODPOWIEDNIMI PROPOZYCJAMI AKTYWIZACYJNYMI
(W TYM OFERTAMI PRACY), PUP BĘDZIE INFORMOWAŁ SWOICH KLIENTÓW ZDALNIE
(SMS, MAIL) LUB ZAPROSI W CELU WYDANIA STOSOWNEGO SKIEROWANIA.
INFORMACJE W TEJ SPRAWIE MOŻNA UZYSKAĆ W PUP WE WŁOCŁAWKU:
TEL. 54 234 00 89, 234 00 90.
DANE O DZIAŁANIACH PUP I PROPOZYCJACH PRACY SĄ DOSTĘPNE NA
STRONIE INTERNETOWEJ: http://wloclawek.praca.gov.pl/

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2020 r. , tj. czwartek tutejszy Urząd będzie nieczynny z uwagi na ustalony dzień wolny od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Chodecz w zamian za Święto przypadające w sobotę 26 grudnia br.

Ostrzeżenie meteorologiczne - powiat włocławski!

Ważne od 11.12.2020 16:00 do 12.12.2020 09:00 Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź. Spodziewaj się utrudnień. Oblodzenie chodników i dróg wpływające na pogorszenie warunków ruchu drogowego. Z powodu śliskiej nawierzchni należy zachować ostrożność w ruchu pieszym i podczas prowadzenia pojazdów. 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 grudnia 2020r. godz. 13:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Informacja o największych osiągnięciach sportowych i kulturalnych dzieci i młodzieży w 2020 roku.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu, w tym z zakresu będącego przedmiotem działania Komisji i jego podział na dany rok budżetowy.
3. Przyjęcie projektu planu pracy Komisji na 2021r.
4. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji
Oświaty, Zdrowia,
Kultury i Sportu

Jerzy Stempczyński