Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 grudnia 2020r. godz. 13:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Wydatkowanie środków finansowych w placówkach oświatowych/zatrudnienie.
2. Kluby sportowe, Stowarzyszenia – zasadność wydatkowania środków.
3. Sprawy bieżące.
4. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Tomasz Łuczak

Urząd Miasta i Gminy w Chodczu przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  z dnia 13 września 1996 r. w okresie zimowym obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zapewnienie utrzymania czystości i porządku poprzez uprzątnięcie: błota,  śniegu,  lodu,  innych zanieczyszczeń, z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

gus

Od 1 września do 30 listopada trwał Powszechny Spis Rolny 2020. Gmina Chodecz, jak wszystkie gminy w Polsce, wzięła w nim udział. Liczba gospodarstw rolnych wytypowanych do obowiązku spisu w naszej gminie wyniosła 610. Gmina Chodecz powierzone zadanie wykonała w 100%.

Spis przeprowadzono 3 metodami:

  • metodą wywiadu bezpośredniego prowadzonego przez rachmistrza terenowego - 71,53 % rolników skorzystało z tej metody
  • poprzez samospis internetowy – 17,36 % rolników skorzystało z tej metody
  • poprzez wywiad telefoniczny prowadzony przez rachmistrza telefonicznego – 11,11 % rolników skorzystało z tej metody spisu.

W imieniu Gminnego Biura Spisowego w Chodczu chcielibyśmy złożyć serdeczne podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w realizację tego przedsięwzięcia. Dziękujemy wszystkim właścicielom gospodarstw rolnych podlegających obowiązkowi spisu za udzielone informacje.

Ogromne podziękowania należą się przede wszystkim rachmistrzom terenowym, Pani Ewie Nowakowskiej i Pani Sylwii Lewandowskiej za profesjonalne wywiązanie się ze swoich obowiązków, bez ich entuzjazmu i zaangażowania w PSR 2020 nie byłoby możliwe osiągnięcie takich rezultatów, tym bardziej, że działaliśmy w wyjątkowych warunkach pandemii.

Jesteśmy przekonani, że doświadczenia zdobyte w trakcie współpracy przy Powszechnym Spisie Rolnym 2020 pozwolą nam z równym powodzeniem przeprowadzić zbliżający się wielkimi krokami, przyszłoroczny Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Już we wtorek, 8 grudnia o godz. 9.00 Oddział ZUS w Toruniu organizuje szkolenie online dla klientów. Jego tematem będzie „Mały ZUS Plus - dla małych firm”. W trakcie bezpłatnego webinarium eksperci ZUS wskażą możliwe ulgi w opłacaniu składek. Wyjaśnią, jakie warunki należy spełnić aby skorzystać z ulgi, a także jakie są skutki opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne lub ich niepłacenia w ogóle. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Zapisy na webinarium przyjmowane są do 7 grudnia do godz. 12.00 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W treści należy wskazać datę i temat webinarium, liczbę uczestników (imiona i nazwiska), a także numer telefonu do kontaktu.

Dodatkowo ZUS organizuje dyżur telefoniczny o tematyce ulg w opłacaniu składek. Odbędzie się on 11 grudnia w godz. od 10.00 do 13.00 pod numerem telefonu 56 450 69 24 oraz pod numerem 56 450 69 17. – dodaje rzeczniczka.

 Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera projektu

Burmistrz Chodcza działając na podstawie art. 28a ust.4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 poz. 1295 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji Projektu pn. Lepsze jutro - wsparcie usług opiekuńczych i usług wsparcia rodziny na terenie Miasta i Gminy Chodeczrealizowanego w ramach RPO WKP 2014-2020, Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Realizacja wyłonionego w konkursie projektu jest uzależniona od otrzymania środków finansowych, a w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu, partnerem wiodącym będzie Miasto i Gmina Chodecz.

Załączniki do pobrania:

1.     Ogłoszenie o naborze

2.     Formularz oferty współpracy

Rozstrzygnięcie konkursu

Informacja o podpisanej umowie