Pomoc dla posiadaczy chryzantem!!!

Posiadacze chryzantem, ogrodnicy oraz sprzedawcy, mogą uzyskać pomoc za niesprzedane kwiaty, w związku z zamknięciem cmentarzy.

Stawka pomocy, została określona na poziomie:

 

•  20 zł za sztukę chryzantemy doniczkowej;

•  3 zł za sztukę chryzantemy ciętej.

 

Wnioski należy składać do 6 listopada 2020 r., do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem.

Więcej informacji dostępnych na stronie: https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/pomoc-dla-posiadaczy-chryzantem

Głosowanie w ramach Projektu „Pod biało-czerwoną”!!!!

Projekt „Pod biało-czerwoną” zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Inicjatywa zakupu masztu i flagi zależeć będzie od mieszkańców. „Pod biało-czerwoną” to projekt, który ma zjednoczyć nasz kraj i jego mieszkańców. Nie tylko uhonoruje Poległych za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny, ale także zachęci do patriotycznych postaw i dumy z bycia Polakami.
 


Aby wziąć udział w akcji, należy zebrać minimum 100 głosów online poparcia od mieszkańców naszej Gminy za pomocą serwisu: https://bialoczerwona.www.gov.pl/ . W trzech gminach, które osiągną największą procentowo liczbę głosów w stosunku do liczby mieszkańców gminy, przewidujemy udział Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w uroczystości podniesienia flagi na maszt.

Regulamin projektu dostępny na stronie: https://www.gov.pl/web/bialoczerwona/opis-i-cel-projektu/ .

Komunikat Burmistrza Chodcza

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną, mając na uwadze rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758, 1797, 1829, 1871, 1917, 1931) uprzejmie informuję, że od dnia 03 listopada 2020 r. do dnia 04 grudnia 2020 r. wykonywanie przez Urząd Miasta i Gminy w Chodczu zadań polegających na bezpośredniej obsłudze interesantów podlega ograniczeniu wyłącznie do zadań z zakresu spraw obywatelskich (rejestracja stanu cywilnego oraz ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych).

 

Bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się:

  • po uprzednim telefonicznym umówieniu przez interesanta z pracownikiem terminu spotkania w siedzibie Urzędu;
  • z zachowaniem środków ostrożności, tj. obsługa będzie odbywać się w wyznaczonym przez pracownika pomieszczeniu, w którym może przebywać tylko jeden interesant oraz przy zachowaniu reżimu sanitarnego, tj. noszenie maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa oraz zachowanie bezpiecznej odległości (minimum 1,5 m) między pracownikiem Urzędu a interesantem;
  • w przypadku podejrzenia u interesanta istnienia symptomów chorobowych nie będzie on obsługiwany.

 

W sprawach innych niż ww. wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu należy składać przy użyciu elektronicznych narzędzi np. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej,  poczty elektronicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tradycyjnej poczty lub poprzez umieszczanie w skrzynce podawczej przeznaczonej do korespondencji ulokowanej przy głównych drzwiach wejściowych.

 

Pracownicy Urzędu realizują niezbędny kontakt z interesantami Urzędu Miasta i Gminy  w Chodczu telefonicznie (tel. 54 2848070).

 

Kasa Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu pozostaje nieczynna do odwołania, preferowane jest dokonywanie wpłat wyłącznie w formie bezgotówkowej. 

 

Apelujemy o to, aby wszelkie płatności:

- za odpady komunalne były dokonywane za pośrednictwem bankowości elektronicznej na niżej wskazany numer rachunku konta bankowego

14 1090 1519 0000 0001 4459 5662

- podatkowe i inne były dokonywane za pośrednictwem bankowości elektronicznej na niżej wskazany numer rachunku konta bankowego                               

69 1090 1519 0000 0001 4459 5642

 

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy

Jarosław Grabczyński

Burmistrz Chodcza

 

Dane teleadresowe:
Urząd Miasta i Gminy Chodecz
ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz      

Statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego. Wypełnienie tego zobowiązania gwarantuje m.in. realizacja spisów rolnych.

Statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego. Wypełnienie tego zobowiązania gwarantuje m.in. realizacja spisów rolnych.