Nawet 500 złotych miesięcznie mogą otrzymać utalentowani i pracowici uczniowie kujawsko-pomorskich szkół w ramach marszałkowskich programów stypendialnych. Nabór wniosków na stypendia w roku szkolnym 2019/2020 ruszy z początkiem września. Na wsparcie przyznawane na dziesięć miesięcy może liczyć 2 tysiące uczniów. Wakacje to dobry czas na przygotowanie niezbędnych dokumentów.

Informujemy, że w dniu 01 sierpnia 2019 roku o godz. 17:00 na terenie Miasta i Gminy Chodecz zostanie uruchomiony system alarmowy połączony z włączeniem urządzeń alarmowych /syren/ - sygnał ciągły 1 min. w celu upamiętnienia 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Informujemy, iż w dniu 16 sierpnia 2019 roku (piątek) Urząd Miasta i Gminy Chodecz będzie zamknięty.

Więcej informacji TUTAJ

 

bez tytulu 4d16c

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (zamiennie: LGD) informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-300/19
Numer konkursu LGD: 6/2019

Więcej informacji na stronie: http://www.kujawiaki.pl/2190-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-6-2019.html

W uzupełnieniu informacji dot. suszy niniejszym informuje się zainteresowanych rolników, że wnioski o oszacowanie strat należy składać w pok. nr 15 Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu, ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz do dnia 17 lipca 2019 r.

Straty mogą być szacowane jedynie w uprawach pozostających na polu. W przypadku planowanego zbioru przed oszacowaniem strat przez komisję należy o tym powiadomić Przewodniczącego Komisji, Pana Wiesława Feliniaka, tel. 666 537 725 lub pracownika UMiG Chodecz, Nowakowskiego Eugeniusza, tel. 54 2848 070, w. 18