Na podstawie uchwały Nr XIII/88/19 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 października 2019r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Chodczu zwołuję pierwsze posiedzenie wyżej wymienionej Komisji na dzień 20 listopada 2019r. godz. 12:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Ukonstytuowanie się doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Chodczu.
2. Omówienie założeń i propozycji do projektu Statutu Miasta i Gminy Chodecz.
3. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu doraźnej Komisji Statutowej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Anna Twardowska

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz.506, z późn. zm.) zwołuję XIV sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 21 listopada 2019 roku godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 20 listopada 2019r. godz. 9:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Zmiany do budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2019.
2. Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2019-2033.
3. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na sesję.
4. Sprawy bieżące.
5. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji

Urząd Miasta i Gminy w Chodczu informuje zainteresowanych rolników o możliwości składania wniosku o odbiór odpadów powstałych w związku z prowadzoną działalnością rolniczą. Wzór wniosku można pobrać ze strony bip urzędu, u sołtysa lub w pokoju nr 15. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu do dnia 29 listopada 2019 r. w godzinach pracy Urzędu.

Wniosek

Szanowni Państwo;

Na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, ze środków z Narodowego Programu Zdrowia, od 1 października br. została uruchomiona całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów.

Pod numerem telefonu 800 080 222 dzieci i młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników. Dzięki nowej infolinii będą mogli skontaktować się ze specjalistami - 24 godziny na dobę i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach.

Więcej informacji znajdą Państwo pod poniższym linkiem

http://www.liniadzieciom.pl/

pozdrawiamy Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWK-P