Biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski od producentów kukurydzy poszkodowanych w wyniku trudnej sytuacji

Biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski od producentów kukurydzy poszkodowanych w wyniku trudnej sytuacji w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Dokumenty można składać do 29 lutego 2024 r.
https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-rolnikow-bedacych-producentami-kukurydzy-w-2023-r

Aby sprawnie przyjąć wszystkie wnioski, godziny pracy biur powiatowych zostały wydłużone na czas naboru:

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 luty 2024r. godz. 9:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Rozpatrywanie pism skierowanych do Komisji.
2. Sprawy bieżące.
3. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji
Rolnej i Infrastruktury

Wiesław Feliniak

Nawet 250 tys. zł na edukacyjne półkolonie; wystartował nabór w programie „Małe Miasto"


Od 21 lutego jednostki samorządu terytorialnego, domy kultury, fundacje oraz stowarzyszenia rejestrowe mogą składać wnioski w VII edycji konkursu grantowego „Małe Miasto". Projekty powinny być realizowane w formie półkolonii, w gminach do 100 tys. mieszkańców. Pięć najlepszych propozycji otrzyma grant w wysokości do 250 tys. zł.
Program „Małe Miasto" ma być symulacją życia w mieście, specjalnie stworzonym na potrzeby projektu. Przez pięć dni, uczestnicy uczą się pracować, zarabiać, oszczędzać i wydawać pieniądze. Biorą też udział w warsztatach edukacyjnych u przedsiębiorców, którzy reprezentują różne branże. Po projekcie, na terenie gminy powinna powstać realna inwestycja dla dzieci np. element placu zabaw.

Środki pozyskane w konkursie można wydać m.in. na wynagrodzenie dla opiekunów, wychowawców oraz osób prowadzących zajęcia. Można też sfinansować opracowanie i produkcję materiałów, wyżywienie, koszty administracyjne, ubezpieczenie uczestników oraz inwestycję dla dzieci.

Zgłoszenia do programu przyjmowane są do 29 kwietnia za pomocą systemu elektronicznego: https://dotacje.fundacjabgk.pl/login .
Więcej informacji na stronie: https://samorzad.pap.pl/kategoria/dofinansowanie/nawet-250-tys-zl-na-edukacyjne-polkolonie-wystartowal-nabor-w-programie

OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI


Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13zze ust. 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.), informuje, że od dnia 29.02.2024 r. do dnia 15.03.2024 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wyniosły powyżej 30 % średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji do powierzchni upraw rolnych, na których ww. niekorzystne zjawiska spowodowały utratę co najmniej 30% plonu.

Lato w Teatrze. Program wspiera autorskie projekty dwutygodniowych teatralnych warsztatów, półkolonii lub kolonii, których realizacja planowana jest w okresie letnich wakacji szkolnych. Wnioski o dofinansowanie mogą składać teatry, inne samorządowe instytucje kultury a także organizacje pozarządowe. Z możliwości ubiegania się o dotację wykluczone są państwowe instytucje kultury. Wnioskodawcy muszą dysponować przestrzeniami do przeprowadzenia warsztatów oraz prezentacji finałowych prac warsztatowych.
https://granty.pl/25/

Rodzaj wsparcia:
DOTACJA

Kto może złożyć wniosek ?
1. Teatry i inne samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji kultury współprowadzonych wpisanych do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest minister oraz instytucji współprowadzonych wpisanych do rejestru organizatorów samorządowych).
2. Organizacje pozarządowe (w szczególności: fundacje, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich).
Wnioskodawca musi dysponować przestrzeniami do przeprowadzenia warsztatów oraz prezentacji finałowych prac warsztatowych oraz gwarantować gotowość do podjęcia działań z zakresu edukacji teatralnej w okresie letnim.
Z możliwości ubiegania się o dotację w ramach programu wykluczone są państwowe instytucje kultury.

Termin składania wniosków:
22 marca 2024