Ostrzeżenie meteorologiczne - powiat włocławski!

Ważne od 11.12.2020 16:00 do 12.12.2020 09:00 Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź. Spodziewaj się utrudnień. Oblodzenie chodników i dróg wpływające na pogorszenie warunków ruchu drogowego. Z powodu śliskiej nawierzchni należy zachować ostrożność w ruchu pieszym i podczas prowadzenia pojazdów. 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 grudnia 2020r. godz. 13:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Informacja o największych osiągnięciach sportowych i kulturalnych dzieci i młodzieży w 2020 roku.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu, w tym z zakresu będącego przedmiotem działania Komisji i jego podział na dany rok budżetowy.
3. Przyjęcie projektu planu pracy Komisji na 2021r.
4. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji
Oświaty, Zdrowia,
Kultury i Sportu

Jerzy Stempczyński

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 grudnia 2020r. godz. 13:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Wydatkowanie środków finansowych w placówkach oświatowych/zatrudnienie.
2. Kluby sportowe, Stowarzyszenia – zasadność wydatkowania środków.
3. Sprawy bieżące.
4. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Tomasz Łuczak

Urząd Miasta i Gminy w Chodczu przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  z dnia 13 września 1996 r. w okresie zimowym obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zapewnienie utrzymania czystości i porządku poprzez uprzątnięcie: błota,  śniegu,  lodu,  innych zanieczyszczeń, z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

gus

Od 1 września do 30 listopada trwał Powszechny Spis Rolny 2020. Gmina Chodecz, jak wszystkie gminy w Polsce, wzięła w nim udział. Liczba gospodarstw rolnych wytypowanych do obowiązku spisu w naszej gminie wyniosła 610. Gmina Chodecz powierzone zadanie wykonała w 100%.

Spis przeprowadzono 3 metodami:

  • metodą wywiadu bezpośredniego prowadzonego przez rachmistrza terenowego - 71,53 % rolników skorzystało z tej metody
  • poprzez samospis internetowy – 17,36 % rolników skorzystało z tej metody
  • poprzez wywiad telefoniczny prowadzony przez rachmistrza telefonicznego – 11,11 % rolników skorzystało z tej metody spisu.

W imieniu Gminnego Biura Spisowego w Chodczu chcielibyśmy złożyć serdeczne podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w realizację tego przedsięwzięcia. Dziękujemy wszystkim właścicielom gospodarstw rolnych podlegających obowiązkowi spisu za udzielone informacje.

Ogromne podziękowania należą się przede wszystkim rachmistrzom terenowym, Pani Ewie Nowakowskiej i Pani Sylwii Lewandowskiej za profesjonalne wywiązanie się ze swoich obowiązków, bez ich entuzjazmu i zaangażowania w PSR 2020 nie byłoby możliwe osiągnięcie takich rezultatów, tym bardziej, że działaliśmy w wyjątkowych warunkach pandemii.

Jesteśmy przekonani, że doświadczenia zdobyte w trakcie współpracy przy Powszechnym Spisie Rolnym 2020 pozwolą nam z równym powodzeniem przeprowadzić zbliżający się wielkimi krokami, przyszłoroczny Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.