Od 1 kwietnia 2020r. zmianie ulegną numery kont bankowych.

Santander Bank Polska S.A
ul. Aleja Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa

konta UMiG Chodecz:

konto podstawowe Gminy
69 1090 1519 0000 0001 4459 5642

gospodarka odpadami komunalnymi
14 1090 1519 0000 0001 4459 5662

W związku z licznymi zapytaniami Mieszkańców oraz publikacjami w mediach, opierając się na oficjalnych danych uzyskanych od Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku informuję, że kwarantanną domową przed wirusem SARS-CoV-2 w Mieście i Gminie Chodecz na dzień 20 marca 2020 r. godz. 12:00 objęto siedmiu Mieszkańców. 

odr

u

Szanowni Państwo,

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym na terenie UE oraz wprowadzonymi i przyszłymi działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-Cov-2 w Polsce, w celu zminimalizowania możliwych do wystąpienia negatywnych skutków zawiesza się działanie projektu wdrażanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  „Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego”.

Niniejszy komunikat obowiązuje do odwołania i może ulec zmianom.