Wyniki głosowania

w wyborach do Sejmu w 2023 r.

gm. Chodecz https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/sejm/wynik/gm/41806

 

Wyniki głosowania

w wyborach do Senatu w 2023 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 października 2023r. godz. 10:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Sprawy bieżące.
2. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji

Roman Łuczak

img20231011 15213676 2

DRODZY Mieszkańcy Gminy CHODECZ!!!!!!!

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH
oraz KLUBY SPORTOWE Z GMINY CHODECZ
PROSZĄ O UDZIAŁ W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2023 R.

GMINY W KTÓRYCH FREKWENCJA WYBORCZA PRZEKROCZY 60% OTRZYMAJĄ

500 000 ZŁ

NA DZIAŁALNOŚĆ KGW
I KLUBÓW SPORTOWYCH

LICZYMY NA WAS!!!

DRODZY Mieszkańcy Gminy CHODECZ!!!!!!!

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE Z GMINY CHODECZ PROSZĄ O UDZIAŁ W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2023R.

NAJWYŻSZA FREKWENCJA WYBORCZA W POWIECIE BĘDZIE NAGRODZONA DOTACJĄ W WYSOKOŚCI

1 000 000 ZŁ


NA REMONT I MODERNIZACJĘ REMIZ OSP
LICZYMY NA WAS!!!
OSP CHODECZ
OSP ZALESIE
OSP KROMSZEWICE
OSP SOBICZEWY
OSP PSARY
OSP PRZYSYPKA
OSP ŁANIA
OSP CETTY