W odpowiedzi na liczne prośby i potrzeby mieszkańców Chodcza od dnia 29 kwietnia targowisko miejskie będzie otwarte. Handel będzie możliwy tylko przy zachowaniu środków ostrożności podyktowanych obecną sytuacją epidemiologiczną.

Do najważniejszych należą:
- zasłonięcie ust i nosa maseczką,
- nałożenie rękawiczek,
- zachowanie odstępu 2m od pozostałych osób,
- zachowanie limitu 4 osób w kolejce.

Dodatkowo przy toaletach będzie można skorzystać z płynu dezynfekującego.

Wszyscy, którzy chcą złożyć wniosek do ZUS elektronicznie, mogą go przekazać wyłącznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Skany, zdjęcia czy wypełnione pliki word lub pdf przesłane e-mailem nie będą traktowane jak wnioski i nie będą przez ZUS.

Interesuje Cię kilku miesięczny, płatny staż zawodowy? Nic prostszego – zgłoś się do Nas i weź udział w projekcie: Aktywność zawodowa na 5+

Kto może wziąć udział w projekcie?
– Osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnością, w wieku 18-29 lat, z następujących grup:
* bierni zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osób z kat. NEET przyjętą w POWER 2014-2020;

Od dnia 15 kwietnia 2020 roku Urząd Miasta i Gminy w Chodczu wraca do poprzednich godznin pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

W2020b