KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA WYKAZU KĄPIELISK NA TERENIE MIASTA I GMINY CHODECZ W 2019 ROKU

Burmistrz Chodcza, zgodnie z art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz.1566 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Chodecz, w sposób zwyczajowo przyjęty, określając formę, miejsce i termin składania uwag oraz propozycji zmian do tego projektu uchwały, nie krótszy niż 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości.

W związku z powyższym, zachęcam do zapoznania się z niniejszym dokumentem i przesłania swoich uwag do projektu uchwały za pomocą dostępnego formularza przesyłając go w wersji papierowej na adres: Urząd Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz lub w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Termin składania uwag i propozycji zmian ustala się do 15 lutego 2019 r.

 

projekt uchwałyformularz zgłaszania uwag

BIP 20190124 102025 001

BIP 20190124 102025 002

BIP 20190124 102047 001

 BIP 20190124 102047 002

BIP 20190124 102047 003

BIP 20190124 102047 004

BIP 20190124 102047 005

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaprasza rolników i mieszkańców wsi na na spotkania powiatowe pn. "Razem dla Kujaw i Pomorza". Spotkanie odbędzie się 25 stycznia o godz.13 w Szkołe Podstawowej w Boniewie, ul. Szkolna 32.

Zaproszenie-Boniewo

Zaproszenie-agenda-spotkania

 

            Wszystkim rolnikom przypominamy o możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej. Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć odpowiedni wniosek:

  1. W terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r., wykaz tych faktur, oświadczenie przedsiębiorcy oraz, jeśli rolnik jest hodowcą bydła, dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR z informacją o liczbie DJP bydła.
  2. W terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r., wykaz tych faktur, oświadczenie przedsiębiorcy oraz, jeśli rolnik jest hodowcą bydła, dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR z informacją o liczbie DJP bydła.

W przypadku dzierżawienia gruntów należy do wniosku dołączyć umowę dzierżawy.

W roku 2019 stawka zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wyniesie 1,00 zł na litr oleju napędowego. Stawka umożliwi zwrot w 2019 roku producentom rolnym 100,00 zł na każdy hektar użytków rolnych.

Limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosić będzie sumę:
stawki zwrotu podatku na 1 litr * 100 * ilość ha użytków rolnych

stawki zwrotu podatku na 1 litr * 30 * średnia roczna liczba DJP* bydła za 2018 rok

*(DJP – duża jednostka przeliczeniowa bydła)

 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

wyłącznie przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dostępny jest stronie internetowej tut. urzędu oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także udostępniony w urzędzie gminy.

Wzór wniosku