220101

Spółdzielnia Socjalna TRANS-CLEAN otrzymała dofinansowanie z państwowego funduszu celowego

Informujemy, że Spółdzielnia Socjalna TRANS-CLEAN otrzymała dofinansowanie z państwowego funduszu celowego, tj. Funduszu Pracy w ramach Programu „Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023-2025".

Nazwa zadania: Wsparcie zatrudnienia Spółdzielni Socjalnej TRANS-CLEAN w ramach Programu „Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023-2025"

Otrzymane dofinansowanie: 24 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 18 000,00 zł

Data podpisania umowy: 01.12.2023 r.

Krótki opis zadania:

Przedmiotem dofinansowania było pokrycie przez okres 5 miesięcy (tj. od 01.08.2023 r. do 31.12.2023 r.) kosztów dotyczących zatrudnienia 3 pracowników spółdzielni (2 osoby zatrudnione na ½ etatu i 1 osoba zatrudniona na 1 etat).

Wnioskowane wsparcie pozwoliło na zapewnienie Spółdzielni stabilności finansowej w dofinansowanym okresie oraz utrzymanie zatrudnienia na dotychczasowym poziomie.

220101

Spółdzielnia Socjalna Chodecka Zieleń Gminna otrzymała dofinansowanie z państwowego funduszu celowego

Informujemy, że Spółdzielnia Socjalna Chodecka Zieleń Gminna otrzymała dofinansowanie z państwowego funduszu celowego, tj. Funduszu Pracy w ramach Programu „Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023-2025".

Nazwa zadania: Wsparcie zatrudnienia i bieżące wsparcie Spółdzielni Socjalnej Chodecka Zieleń Gminna w ramach Programu „Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023-2025"

Otrzymane dofinansowanie: 62 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 62 000,00 zł

Data podpisania umowy: 24.11.2023 r.

Krótki opis zadania:

Przedmiotem dofinansowania było pokrycie przez okres 5 miesięcy (tj. od 01.08.2023 r. do 31.12.2023 r.) kosztów dotyczących:

  • zatrudnienia 2 pracowników zatrudnionych na cały etat w kwocie 12 000,00 zł,
  • kosztów bieżących działalności (tj. koszty usługi księgowej, koszty paliwa, części do maszyn i sprzętu, ubezpieczenie pojazdów, środki czystości i woda dla pracowników, materiały biurowe, naprawa i konserwacja maszyn) w kwocie 50 000,00 zł.

Wnioskowane wsparcie pozwoliło na zapewnienie Spółdzielni stabilności finansowej w dofinansowanym okresie. W dłuższej perspektywie czasowej, pozwoli na rozwój działalności na innych rynkach (dotarcie z ofertą do nowych klientów, których obecnie ze względu na ograniczoną liczbę pracowników i sprzęt Spółdzielnia nie byłaby w stanie obsłużyć).

220101

Spółdzielnia Socjalna Recykling otrzymała dofinansowanie z państwowego funduszu celowego

Informujemy, że Spółdzielnia Socjalna Recykling otrzymała dofinansowanie z państwowego funduszu celowego, tj. Funduszu Pracy w ramach Programu „Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023-2025".

Nazwa zadania: Wsparcie zatrudnienia Spółdzielni Socjalnej Recykling w ramach Programu „Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023-2025"

Otrzymane dofinansowanie: 24 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 24 000,00 zł

Data podpisania umowy: 01.12.2023 r.

Krótki opis zadania:

Przedmiotem dofinansowania było pokrycie przez okres 5 miesięcy (tj. od 01.08.2023 r. do 31.12.2023 r.) kosztów dotyczących zatrudnienia 4 pracowników spółdzielni zatrudnionych na ½ etatu.

Wnioskowane wsparcie pozwoliło na zapewnienie Spółdzielni stabilności finansowej w dofinansowanym okresie oraz utrzymanie zatrudnienia na dotychczasowym poziomie.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Chodcza

Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094 t.j.) – zwanej dalej „ustawą OOŚ”, Burmistrz Chodcza

podaje do publicznej wiadomości informację

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: "Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Chodecz na lata 2024-2030"

Obwieszczenie o odstapieniu od sooś.pdf

Załacznik nr 1 do obwieszczenia.docx

Opinie RDOŚ i PWIS.pdf

DZSW 2

9 grudnia dobiegnie końca ostatni w bieżącym roku, VIII rekordowy turnus szkolenia podstawowego w ramach Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej, który cieszył się rekordowym zainteresowaniem wśród ochotników zainteresowanych służbą wojskową. Ponad 8 200 ochotników przekroczyło bramy 84 jednostek wojskowych na terenie całego kraju (w tym ponad 740 ochotników z województwa kujawsko-pomorskiego). Od momentu wejścia w życie ustawy o Obronie Ojczyzny do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej wstąpiło ponad 42 000 ochotników (zarówno na szkolenie podstawowe, jak i szkolenie specjalistyczne bezpośrednio z pasywnej rezerwy). To pokazuje, jak Wojsko Polskie otworzyło się na oczekiwania społeczeństwa. Kolejny turnus DZSW rozpocznie się 15 stycznia 2024 roku.